Exterior de l'edifici de la Clínica Girona ©DEL RIO BANI ©DEL RIO BANI Clínica Girona
Un centre de referència a Catalunya que incorpora l’accessibilitat total [+]

Clínica Girona,
el tracte més humà

Dirigim els nostres esforços a prestar assistència sanitària especialitzada i de qualitat a la població de les comarques gironines, tant en règim ambulatori com d’internament, responent a criteris d’eficàcia, privacitat, tracte humà i accessibilitat.

Clínica Girona

Una xarxa mèdica al teu servei

Serveis Mèdics

Cartera de Serveis i Quadre mèdic

Consultes Externes

Tots els nostres Serveis Ambulatoris

.

Cercador

Et podem ajudar?

Clínica Girona, el tracte més humà

 

Un dels valors més representatius de Clínica Girona és el d’un tracte proper i humà

Amb l’inici de la nova etapa de Clínica Girona que començà l’abril de l’any 2022, l’organització ha crescut i s’ha anat adaptant a les noves necessitats que tant la societat com la ciutadania, els nostres clients i els nostres referents organitzatius requereixen.

Missió – Què hem de fer?

Prestar assistència sanitària especialitzada en règim ambulatori i d’internament, amb la finalitat de donar un servei sanitari de qualitat a la població de les comarques de Girona, responent a criteris d’eficàcia, privacitat, tracte humà i accessibilitat, amb una clara vocació de complementarietat amb el sistema sanitari públic, tant en l’assistència integral com en els serveis de suport diagnòstic i terapèutic.

Visió – Què volem ser?

Ser una institució sanitària íntimament vinculada a les comarques de Girona, capaç de donar resposta a la seva MISSIÓ i funció social, amb la competència i l’excel·lència dels seus professionals, la incorporació de les noves tecnologies mèdiques i el desenvolupament de polítiques actives de qualitat i millora contínua.

Valors – En què creiem?

Els valors que defineixen Clínica Girona són:

  • La qualitat de vida i el benestar de les persones, mitjançant la sensibilitat i el tracte humà.
  • La responsabilitat, la professionalitat i l’excel·lència en el servei.
  • El respecte, l’equitat, el compromís responsable amb la societat i la igualtat d’oportunitats i de gènere.
  • El compromís social considerant i protegint l’entorn.

Clínica Girona, el tracte més humà

 

Un dels valors més representatius de Clínica Girona és el d’un tracte proper i humà

DEMANA CITA

Missió
Prestar assistència sanitària a Girona,  amb una qualitat basada en criteris d’eficàcia, privacitat i tracte humà.

Visió
Ser una institució sanitària referent a les comarques gironines pel que fa a l’excel·lència dels seus professionals, innovació tecnològica i de millora contínua.

Valors
Ens destaquem per la sensibilitat i el tracte humà, la professionalitat i el compromís social

L’actualitat

Notícies destacades

MÉS NOTÍCIES
MÉS NOTÍCIES
Vista exterior de la Clínica Girona
Vista exterior de la Clínica Girona
Façana exterior de la Clínica Girona amb vistes generals del passeig