Com ingressar

Per ingressar haurà de presentar al Servei d’Admissions (planta 0) el document d’identitat i, en el cas que pertanyi a una entitat asseguradora la targeta acreditativa i els documents d’autorització de la seva Companyia. El personal d’Admissions us prendrà les dades administratives necessàries i us indicarà la planta i habitació. Si necessita un justificant d’ingrés, ho ha de sol·licitar al personal d’Admissions. El personal d’Admissions us acompanyarà a la vostra habitació i us explicarà el funcionament de la mateixa (llums, comandament de la TV, etc.). Un cop instal·lat/da, el personal d’infermeria us donarà més detalls de la vostra estada, aclarint-vos qualsevol dubte.

com ingressar a la clínica girona

Com ingressar: informació genèrica

Informació prèvia a l'ingrés

 • A vostè li trucaran amb 24 – 48 hores d’antelació per confirmar el dia i l’hora d’ingrés, al mateix temps se li recordarà la documentació que ha d’aportar per formalitzar l’ingrés.
 • Se l’informarà del dipòsit que s’haurà d’efectuar a compte pels conceptes no coberts per l’assegurança.
 • Es recomana no portar objectes de valor ni quantitats de diners amb efectiu (posem a la seva disposició una caixa forta per si fos necessari dipositar quelcom).

En el moment de l'ingrés haurà de portar

 • DNI
 • Documentació sanitària (proves complementàries, preoperatori, etc…)
 • Si pertany a una Mútua l’autorització d’ingrés per intervenció o tractament.
 • Anar en dejú.
 • La roba i els estris personals que necessitarà durant la seva estada.
 • Medicació que pren habitualment.
 • Quan ingressi se l’informarà de les normes del centre hospitalari referent a visites, horaris de cafeteria etc…
 • Se li farà signar: Consentiments Informats necessaris per poder portar a terme els tractaments, Full de compromís de protecció de dades personals.

Durant el seu ingrés

 • Qualsevol queixa o disconformitat sobre l’atenció o tractament dispensat la podrà comunicar a la supervisora de la seva planta o bé per escrit a través dels fulls de reclamació, que posem a la seva disposició al Deptartament d’Admissions (Planta Baixa).
 • Una vegada complimentats poden entregar-los al mateix Departament d’Admissions, qui els farà arribar al Servei de Qualitat i Atenció al Client, pel seu registre, investigació i resolució, la qual li ha de ser comunicada per escrit en un termini màxim de 15 dies.

En el moment de l'alta hospitalària

 • Vostè té dret a tenir un informe d’alta complet que li ha de facilitar el seu metge on ha de constar el tractament efectuat, la medicació a seguir en el seu domicili i com es portarà a terme el seu seguiment després de l’alta.
 • Una vegada tingui l’alta haurà de passar pel Departament d’Admissions, per poder cursar l’alta administrativa, i fer possible el tancament del seu expedient.
Com ingressar: detall de l'habitació d'un pacient, amb llit reclinable, sofà, taula i vistes a l'exterior
Fotografia presa des de l'exterior de l'edifici. S'observa l'entrada i els voltants.