Pla Estratègic

 

El nou pla estratègic de Clínica Girona pels anys 2022-2026 ha estat definit tenint en compte els canvis socials, els avenços tecnològics i les noves necessitats de la ciutadania.

 

El nou pla està clarament orientat posant la mirada al futur per donar resposta a les necessitats i característiques dels seus grups d’interès (clients, treballadors, professionals, accionistes, ciutadania i proveïdors).

 

EL nou Pla estratègic ha identificat 5 eixos estratègics a desplegar durant els propers anys:

 

  1. Mantenir la sostenibilitat econòmica-financera de l’organització
  2. Potenciar les aliances estratègiques i ampliar la quota de mercat
  3. Garantir l’equitat i la igualtat en l’organització
  4. Potenciar la informatització i la transformació digital
  5. Prioritzar la política de qualitat de millora contínua amb accions amb una clara orientació al client
  6. Implementar un projecte de RSC i aplicar mecanismes de sostenibilitat mediambiental alineades amb la política mediambiental
Façana exterior de la Clínica Girona amb vistes generals del passeig