Accessibilitat

 

Les persones amb necessitats específiques han de poder gaudir de continguts i serveis amb les mateixes condicions que tothom. Fem els suports de comunicació accessibles per eliminar barreres, d’aquesta manera els usuaris de la web de Clínica Girona, interactuen amb la nostra organització i serveis d’una manera inclusiva.

 

L’accessibilitat engloba totes les situacions que poden afectar la capacitat d’un usuari d’interactuar amb el seu entorn, incloses les visuals, auditives, de parla, cognitives, neurològiques i
físiques.

 

Hem seguit les recomanacions de la Generalitat de Catalunya, basades en la Home Office Digital, Data and Technology, UK per aplicar les següents mesures d’accessibilitat:

 

Per usuaris amb ansietat:

 • Donar prou temps als usuaris per completar una acció
 • Explicar què passa després de completar un servei
 • Destacar la informació més important
 • Guiar els usuaris en cada pas
 • Deixar que els usuaris validin les respostes abans d’enviar-les

 

Per a usuaris d’espectre autista:

 • Utilitzar colors bàsics
 • Escriure en llenguatge natural
 • Emprar frases simples i fer llistes
 • Fer botons descriptius
 • Construir dissenys simples i coherents

 

Per a usuaris sords o amb dificultats auditives:

 • Escriure en llenguatge natural
 • Subtitular o transcriure els vídeos
 • Utilitzar un disseny lineal i lògic
 • Separar el contingut amb subapartats,imatges i vídeos
 • Demanar als usuaris per quin canal es volen comunicar

 

Per als usuaris amb dislèxia:

 • Utilitzar imatges i diagrames de suport al text
 • Alinear el text a l’esquerra i mantenir un disseny coherent
 • Produir materials en altres formats(per exemple, àudio o vídeo)
 • Crear continguts curts, clars i simples
 • Mantenir un contrast entre el text i el fons

 

Per a usuaris amb poca visió:

 • Utilitzar colors amb contrast i una mida del text llegible
 • Publicar tota la informació al web
 • Combinar colors, formes i text
 • Contextualitzar els botons i les notificacions

 

Per a usuaris amb discapacitats físiques o motores:

 • Aplicar una mida gran de text als botons que comportin accions
 • Donar un espai a cada camp
 • Dissenyar per a teclat o interfícies de veu
 • Dissenyar pensant en pantalles tàctils i mòbils
 • Facilitar accessos directes

 

Per a usuaris amb lector de pantalla:

 • Descriure les imatges i transcriure els vídeos
 • Crear un disseny lineal i lògic
 • Utilitzar enllaços descriptius

 

Contrast de color i mida de textos

La web també disposa de la possibilitat de controlar el contrast de colors i les mides dels textos pel propi usuari.

 

Idiomes

La nostra societat està formada, cada vegada més, per persones de diferents cultures i llengües. Per aquest motiu la web disposa d’un selector de multitud d’idiomes.

 

Enllaços

Fer servir el color per distingir els enllaços no és suficient, ja que no totes les persones poden percebre bé el color. Subratllar els enllaços vol dir que els usuaris no hauran de passar el ratolí per totes les paraules per trobar-los, de manera que hem volgut facilitar aquest recurs per tal de fer-ho  fàcilment reconeixible.

 


 

Per a poder fer la nostra web més inclusiva, hem comptat amb l’ajuda i assessorament de l’estudi Iglésies Associats, que treballa en projectes d’accessibilitat en formats digitals, editorials i expositius.

Accessiblitat web de la Clínica Girona
Fotografia presa des de l'exterior de l'edifici. S'observa l'entrada i els voltants.