Sol·licituds de documentació

 

Sol·licituds de documentació i autorització.

Per sol·licitar còpia de la història clínica, informes o proves complementàries cal:

Enviar la sol·licitud que trobarà aquí en pdf al departament de Documentació de Clínica Girona (arxiu@clinicagirona.cat), degudament complimentada i signada. En la sol·licitud s’indica la documentació que cal adjuntar.

Una vegada rebem el formulari de sol·licitud es respondrà al mateix correu amb la documentació encriptada i en un segon correu figurarà la contrasenya que li permetrà accedir-hi.

Per qualsevol dubte pot posar-se en contacte amb el departament de Documentació per correu a arxiu@clinicagirona.cat, o al telèfon: 972 010 320.

Localitza’ns

Clínica Girona
C. de Barcelona 206, 17005 Girona
Tel: 972010300
Fax: 972 206 666
E-mail: clinicagirona@clinicagirona.cat

Edifici de la Clínica Girona vist des del peu de carrer.