La Nova Clínica Girona

 

La nova clínica, ubicada al carrer de Barcelona 206 des de l’abril de l’any 2022, tri­pli­ca l’espai de l’edi­fici antic del car­rer Joan Maragall, una seu amb 88 anys d’activitat assistencial ininterrompuda. Ara, amb la nova seu, Clínica Girona passa d’una superfície d’uns 13.000 m2 a 41.000 m2. Amplia tots els serveis que hi havia fins aleshores, convertint-se en una clínica referència a Catalunya, essent el centre hospitalari més modern que incorpora l’accessibilitat total, que permet oferir a totes les persones un tracte en igualtat de condicions, des de la seva arribada a centre, durant la seva estada i en la seva sortida, independentment de les seves capacitats motrius o sensorials.

 

La nova Clínica disposa de 120 llits d’hospitalització, vuit quiròfans intel·ligents d’alta definició, tres sales de part i tres per a endoscòpies, vuit boxes a la unitat de cures intensives (UCI) i deu els boxes d’urgències, una àrea d’hospital de dia, oncològic i de medicina del dolor, amb 20 boxes individuals, una sala de cirurgia menor ambulatòria i també més sales d’hemodiàlisi. Tot això amb el suport de serveis permanents de diagnòstic per la imatge, d’anàlisis clíniques i d’anatomia patològica. La nova Clínica té també 180 places d’aparcament als soterranis.

 

Les obres de construcció, que han durat tres anys i mig, han anat a càrrec d’una UTE liderada per Construccions Rubau, juntament amb Agefred, a partir d’un projecte arquitectònic de PMMT arquitectes, especialistes en hospitals. La direcció de l’execució de l’obra i el control de qualitat i la seguretat i salut ha anat a càrrec de l’empresa d’arquitectura tècnica AT2.

Hi han treballat centenars d’operaris de diverses empreses, totes elles especialitzades, que han aixecat un hospital modern, innovador i funcional, al servei d’una clínica eficient, saludable, accessible i sostenible, compromesa amb la salut de les persones. Un edifici innovadorament saludable per acollir la medicina del futur.

 

Innovador en disseny d’espais, que són polivalents, i en materials, que són també asèptics i generadors de salut. Eficient en la mobilitat de pacients, personal i Saludable, amb llum natural i patis interiors per millorar la confortabilitat. Accessible universalment: qualsevol persona podrà accedir sense barreres a qualsevol lloc. I sostenible perquè s’ha dissenyat per garantir l’estalvi energètic i econòmic.

Edifici de la La nova clínica Girona

Novetats de La Nova Clínica Girona

La nova Clínica, planta per planta

La nova Clínica Girona està equipada amb els darrers avenços mèdics i incorpora tecnologia de darrera generació, amb quiròfans intel·ligents, més boxes d’urgències i de UCI, i habi­ta­ci­ons més eficients i confortables. S’amplien les consultes externes i es potencia el servei de cardiologia i el d’hospital de dia, així com tot el diagnòstic per la imatge. En aquest apartat destaca el Servei de Ressonància Magnètica, l’únic servei d’aquestes característiques a Catalunya i a l’Estat que concentra en un mateix departament tres equipaments (un d’ells de 3 tesla, anticlaustrofòbics, i un altre de RM vertical) que permeten fer els tres tipus de ressonància de què els pacients poden disposar avui dia: de baixa intensitat, de mitja o d’alta intensitat.

 

El nou edifici es distribueix en onze  nivells: tres soterranis, la planta baixa, i set plantes (a dos nivells: 7 pisos per la banda del carrer de Barcelona i 5 pisos per la banda de les vies del tren). La planta – 3 és tota de pàrquing públic i també hi ha una part de pàrquing públic a la -2, on se situen també el Magatzem i l’Arxiu. A la planta -1 hi ha el Servei de Nefrologia i Diàlisi, el de Medicina Nuclear (amb el PET-TAC), i el de Farmàcia Hospitalària.

 

A la planta baixa se situa el Servei d’Urgències i el de Diagnòstic per la Imatge. Això, a més de la Recepció, la Cafeteria i les oficines d’Admissions. Pujant al primer pis, hi ha dos blocs de Consultes Externes, el Servei de Fisioteràpia i Rehabilitació, i el Laboratori. A la segona planta s’han ubicat dos blocs més de Consultes Externes, el servei d’Anatomia Patològica, l’Institut d’Oftalmologia.i la Unitat de Reproducció Assistida.

 

Al tercer pis hi ha el Bloc Quirúrgic (8 quiròfans centrals i 16 llits per reanimació). També hi ha la zona d’Endoscòpia Digestiva, tres sales de parts, un quiròfan de cirurgia menor i l’Hospital de Dia, per potenciar la cirurgia major ambulatòria i intervencions en què no cal pernoctar. També es potenciarà en aquesta planta l’angiologia i cirurgia cardíaca.

 

La quarta planta compta amb la UCI, una zona d’Hospitalització convencional, a més del serveis de Direcció i Administració i el servei d’Informàtica. Al cinquè pis hi ha dues unitats d’Hospitalització, Maternitat i Pediatria. I la sisena i setena plantes són d’Hospitalització. Aquesta última està preparada per aïllaments, i es va redissenyar a partir de la pandèmia de la covid-19, com altres espais i boxes que també estan preparats per futures pandèmies.

Il·lustració lineal de l'edifici de Clínica Girona amb les seves dues plantes

Algunes particularitats

Tots els pisos estan connectats per 9 ascensors (4 públics i 5 tècnics), tres celoberts, que donen llum a les estances interiors de l’edifici, i per escales mecàniques que interconnecten el pis -1, la planta baixa, i les plantes 1 i 2, que són els espais ambulatoris, on hi ha accés de públic.

 

Tota l’estructura de la Clínica Girona està recolzada sobre 600 caixes de molles, instal·lades sobre els pilars. Les molles separen l’estructura de les plantes superiors de l’edifici, de les plantes sota rasant. D’aquesta manera s’aconsegueix aïllar la Clínica de les vibracions produïdes pel pas del tren. Aquesta tecnologia garanteix el confort acústic i protegeix l’equipament mèdic d’alta sensibilitat.

 

A nivell de circulació interior s’ha fet una diferenciació: la circulació de públic (de pacients ambulatoris, visites, familiars i acompanyants)  i la tècnica (personal de la Clínica i material), que  se separen físicament en dos. La circulació de públic es situa propera i paral·lela al carrer de Barcelona i la circulació tècnica es col·loca paral·lela a la via de tren. La part més pública pretén tenir relació visual amb la vida del carrer de Barcelona, creant un gran bulevard tant interior com exterior de circulació de persones.

La Nova Clínica Girona. Collage de tres imatges amb treballadores i sala de Diàlisi.
Façana exterior de la Clínica Girona amb vistes generals del passeig