Xarxes Socials
i El Bloc

Clínica Girona és un centre de salut digitalitzat. És present a Internet, amb pàgina web, des de l’octubre de 1.999, sent un dels primers centres sanitaris de les comarques gironines a tenir domini i pàgina web pròpia.

 

D’aquella primera web dissenyada amb word, s’ha passat a l’actual, desenvolupada amb les noves tecnologies i darrers llenguatges, es una web responsiva, adaptada als diferents suports, mòbil, tauleta i ordinador, i seguint la línia de facilitar l’accessibilitat a tot tipus d’usuaris, la nostra web procura que les persones amb necessitats específiques puguin gaudir de continguts i serveis amb les mateixes condicions que tothom.

 

Fem els suports de comunicació accessibles per eliminar barreres, d’aquesta manera els usuaris de la web de Clínica Girona, interactuen amb la nostra organització i serveis d’una manera inclusiva. Des de l’any 2.012 el Grup Clínica Girona és present també a les xarxes socials, amb comptes a Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin i Youtube.

 

Pots consultar aquí la nostra Política de Xarxes Socials.

 

 

 FACEBOOK
www.facebook.com/clinicagirona

 

INSTAGRAM
www.instagram.com/clinicagirona

 

TWITTER
http://twitter.com/clinicagirona

 

LINKEDIN
www.linkedin.com/in/clínica-girona-130222b6/

 

YOUTUBE
www.youtube.com/clinicagirona

Recepció de la Clínica Girona, amb vistes a la porta d'accès.