Qui som

 

Clínica Girona és una empresa sanitària fundada l’any 1934 integrada a la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP), actualment SISCAT (Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya), amb una vocació de complementarietat amb el sistema sanitari públic, tant en l’assistència integral com en els serveis de suport diagnòstic i terapèutic.

Clínica Girona

 

A Clínica Girona dirigim els nostres esforços a prestar assistència sanitària especialitzada en règim ambulatori i d’internament, amb la finalitat de donar un servei sanitari de qualitat a la població de les comarques gironines responent a criteris d’eficàcia, privacitat, tracte humà i accessibilitat.

 

No podem oblidar que la imatge de Clínica Girona s’ha anat construint sobre dos pilars fonamentals que són el desenvolupament dels professionals del centre així com del desenvolupament tecnològic del mateix.

 

Clínica Girona la conformem uns 600 professionals entre personal mèdic, sanitari, administratius i operaris, promovent constantment una formació continuada per tal de fer front als reptes sanitaris de qualitat que van sorgint.

 

El sector sanitari és canviant i cal estar en contínua evolució pel que fa a noves tecnologies, tècniques i procediments. Vam ser la primera clínica de la ciutat de Girona (1934), els primers en posar en funcionament un centre de Diàlisis a les comarques (1974), pioners en implantar noves tècniques de Diagnòstic per la Imatge (TAC i Ressonància Magnètica) així com donar servei de Medicina Nuclear a Girona.

 

I és que a Clínica Girona tenim molt clars els nostres valors: la qualitat assistencial, la renovació permanent de coneixements i tècniques així com un acurat tracte humà envers als nostres clients per garantir la seva satisfacció, renovant diàriament el nostre compromís de donar servei amb una atenció sanitària moderna i eficaç que respongui a les expectatives de la societat.

Localitza’ns

 

Clínica Girona
C. de Barcelona 206
17005 Girona
Tel: 972 010 300
Fax: 972 206 666
E-mail: clinicagirona@clinicagirona.cat
www.clinicagirona.cat

Localitza’ns

 

Clínica Girona
C. de Barcelona 206
17005 Girona
Tel: 972 010 300
Fax: 972 206 666
E-mail: clinicagirona@clinicagirona.cat
www.clinicagirona.cat

Vista exterior de la Clínica Girona
Vista exterior de la Clínica Girona
Façana exterior de la Clínica Girona amb vistes generals del passeig