Avís Legal

Clínica Girona S.A., amb domicili a Girona, en la Carretera Barcelona, 206, i amb C.I.F. número A17001025 inscrita en el Registre Mercantil de Girona en el Tom 358, Fulla GI-6802, foli 133, inscripció 1a, titular de l’adreça URL https://clinicagirona.cat i telèfon de contacte el 972 20 45 00.

Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Com a responsable d’aquesta web, assumeixo el compromís de processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris.

S’ha adequat a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), complint igualment amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

 

Obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Clínica Girona S.A. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

  • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb la meva autorització com a legítim titular
  • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a legítim titular
  • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web de Clínica Girona S.A., l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Clínica Girona S.A. de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal de Clínica Girona S.A. que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en internet no són enterament fiables i que, per tant, Clínica Girona S.A. , no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests, encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per a evitar la presència d’aquests elements nocius.

 

Dades de caràcter personal

Clínica Girona S.A. compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat. Clínica Girona S.A. ha adoptat les mesures tècniques necessàries per a mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractats i les circumstàncies del tractament, a fi d’evitar, en la mesura que sigui possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
Clínica Girona S.A. disposa d’una Política de Privacitat on es descriu, amb detall, els nostres esforços per la transparència i la seguretat de la informació que manegem.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en la pàgina web són propietat de Clínica Girona S.A. o de tercers autoritzats, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés a la pàgina web atribueixi a l’Usuari dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Els continguts són propietat intel·lectual de Clínica Girona S.A. o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari, en virtut del que s’estableix en la política de privacitat.

 

Responsabilitats

Clínica Girona S.A. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol classe produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Clínica Girona S.A. no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal de Clínica Girona S.A. mitjançant enllaços, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi mitjançant enllaços, enllaços al portal.

Clínica Girona S.A. tampoc assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

  1. Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de Clínica Girona S.A.
  2. Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics …
  3. Ús indegut o inadequat de les pàgines web de Clínica Girona S.A.
  4. Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

 

Llei aplicable

Aquest avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, i el Nou Reglament Europeu de protecció de dades 679/2016.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web, l’Usuari i Clínica Girona S.A., acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Palamós, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

En les presents condicions se’ls aplicarà també la Llei 34 /2002 d’11 de juliol de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.