Foto: Una intervenció del Servei d’Hemodinàmica Cardíaca CEDIDA. MARC SALGAS - GIRONA Clínica Girona ha dut a terme més de 5.000 pro­ce­di­ments inva­sius des que, ara fa 15 anys, va crear el Ser­vei d’Hemo­dinàmica Cardíaca, l’única Uni­tat d’inter­ven­ci­o­nisme cardíac pri­vada de les comar­ques de Girona. Actu­al­ment, la uni­tat es divi­deix...

Es consoliden el servei d’hemodinàmica i la unitat d’arrítmies amb procediments complexos Foto: Un dels procediments de la unitat d'hemodinàmica. / CLÍNICA GIRONA L.T. Girona 20 JUN L 2024 6:02. La Clínica Girona commemora el 15è aniversari del servei d’hemodinàmica cardíaca, l’única unitat d’intervencionisme cardíac privada de les comarques de Girona....

Es va inaugurar l'abril del 2009 i avui dia la unitat es divideix en dues seccions Dijous, 20 de juny de 2024 07:30h REDACCIÓ / Gironès /  Girona Clínica  Girona commemora el 15è aniversari del Servei d'Hemodinàmica Cardíaca, l'única Unitat d'intervencionisme cardíac privada de les comarques de Girona. Des de la seva inauguració l'abril de 2009 per Joan Bassaganyas i Martí...

Carles Espígol, gerent i ara conseller delegat, va ser qui va estabilitzar l’entitat i en va planificar el trasllat a la nova seu OPINIÓ / 14 maig 2024  / MIRADES JORDI GRAU Fa un mes es va com­plir el segon ani­ver­sari del tras­llat de la Clínica Girona des...