La tecnologia mèdica més capdavantera, que incorpora algorismes de diagnòstic propis i intel·ligència artificial aplicada al diagnòstic  CONTINGUT PATROCINAT 21·04·22 | Actualitzat a les 06:30 A la imatge destacada: SPETC-TC, tecnologia que incorpora la unitat de Medicina Nuclear. CETIR Aquesta setmana Cetir Ascires inicia la seva activitat de Diagnòstic per Imatge a la nova Clínica...

OPINIÓ / 21 abril 2022  NARCÍS GENÍS REIXACH For­nells de la Selva havia estat una aposta ini­cial per tras­lla­dar-hi la nova Clínica Girona, fins que el 2015 la Comissió d’Urba­nisme va apro­var la modi­fi­cació urbanística pro­po­sada per l’Ajun­ta­ment de Girona a la car­re­tera de Bar­ce­lona que ha...