Els primers a estrenar les noves instal·lacions han sigut deu pacients que ja estaven ingressats a l'antic edifici, entre els quals hi ha un nadó que va néixer a la matinada Laura Teixidor | Girona | 18·04·22 |  Així ha estat el trasllat dels pacients a la nova Clínica Girona ANIOL RESCLOSA...

Clínica Girona inaugura les noves instal·lacions a l’entrada sud de la ciutat i dona inici a la profunda remodelació d’aquest espai  “Serà font de riquesa i pol de desenvolupament”, assegura el conseller Argimon MARC SALGAS  SALUT /GIRONA - 13 abril 2022 La nova Clínica Girona ja és una rea­li­tat. L’equi­pa­ment,...

Ni el pressupost ni els terminis d’execució seran els que es van anunciar l’any 2016  La clínica, però, és també la primera concreció d’un projecte de ciutat que redissenya l’entrada sud de Girona ESTEVE CARRERA - GIRONA GIRONA - 13 abril 2022 El 6 de juliol del 2016, aquest diari obria por­tada anun­ci­ant...