Ni el pressupost ni els terminis d’execució seran els que es van anunciar l’any 2016  La clínica, però, és també la primera concreció d’un projecte de ciutat que redissenya l’entrada sud de Girona ESTEVE CARRERA - GIRONA GIRONA - 13 abril 2022 El 6 de juliol del 2016, aquest diari obria por­tada anun­ci­ant...

L’imminent trasllat de la Clínica Girona al seu nou edifici, a l’entrada sud de la ciutat, tanca 90 anys d’activitat a l’emplaçament original Albert Martín de Vidales Girona | 10·04·22 | SUPLEMENT DOMINICAL DEL DIARI DE GIRONA A la fotografia destacada: El doctor Joaquim Franquesa Salvador amb una pacient al servei de...