Grup Clínica Girona

 

Clínica Girona és una clínica quirúrgica i mèdica fundada l’any 1934 i integrada a la XHUP des de la creació de la Xarxa d’Hospitals d’Utilitat Pública (1985), actualment SISCAT (Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya). Amb els anys ha esdevingut l’eix d’un grup d’empreses que, atenent a la filosofia fundacional, és propietat majoritària dels professionals que exerceixen la seva activitat a la Clínica o a les unitats específiques integrades.

Les empreses del Grup Clínica Girona

Empreses vinculades al Grup Clínica Girona

Logotip del Servei d'anatomia patològica i citologia de la Clínica Girona

Anatomia Patològica
T. 972200460 /  Web

Logotip de DIIMA, Diagnòstic per la imatge

DIIMA – Diagnòstic per la Imatge
T. 972202684 / Web

Logotip de IOCG, Institut d'oftalmologia de la Clínica Girona

Institut D’Oftalmologia
Clínica Girona. IOCG
T. 972412413 / Web

Anatomia Patològica
T. 972200460 /  Web

DIIMA – Diagnòstic per la Imatge
T. 972202684 / Web

Institut D’Oftalmologia Clínica Girona. IOCG
T. 972412413 / Web

Logotip del Laboratori Centre d'Anàlisis de Girona

Centre d’Anàlisis Girona
T. 972414040 / Web

LOGOTIP de FMG, Fisiomèdic Grup

Fisiomèdic Clínica Girona
T. 972226255 / Web

LOGOTIP Ressonància Girona

Ressonància Girona
T. 972410256 / Web

Centre d’Anàlisis Girona
T. 972414040 / Web

Fisiomèdic Clínica Girona
T. 972226255 / Web

Ressonància Girona
T. 972410256 / Web

LOGOTIP Cetir

CETIR – Clínica Girona
Medicina nuclear
T. 972225599 / Web

LOGOTIP de Girofiv, Unitat de Reproducció Assistida

GIROFIV Clínica Girona. Reproducció Assistida
T. 972205262
Web

Unitat del Son Clínica Girona
T. 972487092
Web

CETIR – Clínica Girona Medicina nuclear
T. 972225599 / Web

GIROFIV Clínica Girona. Reproducció Assistida
T. 972205262 / Web

Unitat De Son Clínica Girona
T. 972487092 / Web

Hemodinàmica Cardíaca
Clínica Girona
T.972204500 

LOGOTIP Hemodinàmica de la Clínica Girona

Hemodinàmica
Clínica Girona
T.972204500

 

Els nostres serveis

Clínica Girona

Clínica quirúrgica i mèdica fundada l’any 1934 i integrada a la XHUP (Xarxa d’Hospitals d’Utilitat Pública) des de la seva creació l’any 1985, actualment SISCAT (Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya). Ubicada al C/ de Barcelona 206 de Girona, disposa de 120 llits d’hospitalització, vuit quiròfans intel·ligents d’alta definició, tres sales de part i tres per a endoscòpies, vuit boxes a la unitat de cures intensives (UCI) i deu els boxes d’urgències, una àrea d’hospital de dia, oncològic i de medicina del dolor, amb 20 boxes individuals, una sala de cirurgia menor ambulatòria i també més sales d’hemodiàlisi. Tot això amb el suport de serveis permanents de diagnòstic per la imatge, d’anàlisis clíniques i d’anatomia patològica. La nova Clínica té també 180 places d’aparcament als soterranis.

 

Àrea mèdica i d’hospitalització

Clínica Girona posa a la seva disposició d’un complet quadre mèdic (de lliure elecció pels nostres clients, amb 250 metges) i de la més moderna tecnologia per realitzar totes les proves mèdiques i quirúrgiques que figuren a la cartera de serveis. Disposa d’Hospital de Dia.

 

Atenció a la Maternitat

Tel: 972 204 500

Horari: 24 hores

 

 • Aparells ultrasònics d’ecografies tridimensionals i 4D en temps real
 • 1 Sala de dilatació amb banyera
 • Unitat de neonats amb 5 incubadores i Sala de Nius amb bressols
 • Cursos de preparació pre-part
 • Possibilitat de dur a terme parts naturals

 

4 Mòduls (A, B, C, D) de Consultes Externes, amb 53 Consultoris

Tel: A 972 48 38 38 / B 972 22 40 99 / C 972 48 70 92 / D 972 48 35 35

Horari: 08.00- 21.00 hores)

 

Servei de Nefrologia i Diàlisi

Tel. 972 215 250

Horari: 08-18.45h.

https://www.dialisigirona.com

 

 • Col·locació de catèters venosos temporals i/o permanents a troncs centrals per a la pràctica de l’hemodiàlisi
 • Hemodiàlisi per aguts i per crònics
 • Hemodiàlisi, hemofiltració i hemodiafiltració a UVI
 • Plasmafèresi i terapèutica
 • Pràctica d’accessos vasculars natius i/o protèsics a càrrec d’un
 • cirurgià vascular
 • Hemodiàlisi per pacients desplaçats (sota petició prèvia)
 • Sala aïllada per hemodiàlisi a pacients amb virus C
 • Assistència mèdica nefrològica les 24 hores del dia
 • Interconsulta per a la resta de serveis de la Clínica

 

SERVEI D’URGÈNCIES 24 HORES

A més dels habituals serveis d’Urgències, el de Clínica Girona és pràcticament l’únic de les comarques gironines que compta amb un servei d’urgències d’oftalmologia permanent, les 24 hores al dia, dotat amb un aparell de Biomicroscòpia amb Làmpada d’Escletxa.

 

SERVEIS CENTRALS

 • Laboratori de Anàlisis Clíniques
 • Laboratori d’Anatomia Patològica
 • Laboratori de Reproducció Assistida
 • Unitat de Son

 

Altres Serveis:

 • Cafeteria Restaurant a la Planta Baixa

 

TECNOLOGIA D’AVANTGUARDA

Entre d’altres equipaments, el Grup Clínica Girona compta amb:

 • 1 Escàner Tomògraf (TAC)
 • 1 Escàner PET/TC (que uneix radiologia i medicina nuclear)
 • 1 Mamògraf digital
 • 1 Ortopantògraf digital
 • 2 Densitòmetres
 • 2 Sales de Radiologia Digital Aparell de Facoemulsificació per cirurgia de la cataracta
 • Aparell de Raigs per fer Escopies dins quiròfans (radiografia en suport paper)
 • Aparell de Ressonància Magnètic Vertical (pioner a Catalunya)
 • Aparells (obert i tancat) de Ressonància Magnètica que permeten realitzar tant les proves Standard com les especials (AngioRM, ColangioRM, ArtroRM)
 • Aparell de Ressonància Magnètica d’alta definició de 3 tesla.
 • Sistema robòtic per fer biòpsies de pròstata guiades per Ressonància Magnètica.
 • Aparell d’Ecografia Doppler Color
 • Aparells ultrasònics d’ecografies tridimensionals i 4D en temps real
 • Càpsula endoscòpica
 • Equip de gamma càmera i un SPECT (Tomografia per Emissió de Fotons Simples)
 • Hemodinàmica i electrofisiologia cardíaca (Sala d’Hemodinàmica, amb aparell hemodinàmic de darrera generació)
 • Làser excimer (cirurgia refractiva ocular)
 • Làsers Oftalmològics d’última generació
 • Microscopi per Neurocirurgia i Otorinolaringologia (de darrera generació)
 • Torre d’Alta definició aplicada a la Cirurgia Laparoscòpica
 • Urodinàmia

 

Horari: 24 hores
Adreça postal: C/ de Barcelona 206 (17005. GIRONA)
Telèfon d’Atenció al Client: 972 204 500 / 972 010 300
Fax.: 972 206 666
Email: clinicagirona@clinicagirona.cat

 

Direcció Assistencial: Dra. Eva Palau Gil

Anatomia patològica i Citologia Clínica Girona

LABORATORI D’ANATOMIA PATOLÒGICA I CITOLOGIA

 • Biòpsies
 • Biòpsies Intraoperatòries
 • Citologies
  • General: respiratori, digestiu, LCR, líquids pleural, pericàrdic i peritoneal
  • Ginecològica
  • Punció-aspiració amb agulla fina (P.A.A.F.): mama, tiroides, gangli, glàndula salival i parts toves, etc.
 • Detecció Virus Papil·loma. HPV
 • Hibridació in situ
 • Histoquímica
 • Immuno Histoquímica
 • Necròpsia perinatals
 • Peces Quirúrgiques

Any de fundació: 1987

 

Horari: De 08:00 h. a 20:00 hores
Adreça: C/ Barcelona 206, Segona Planta (17005 Girona)
Telèfon d’Atenció al Client: 972 200 460
Fax: 972 200 460
Email: anatomiapatologica@clinicagirona.cat

 

Direcció Mèdica: Dra. Josepa Miró Queralt

Centre d'Anàlisis Clínica Girona

CENTRE D’ANÀLISIS GIRONA

Laboratori d’anàlisis clíniques que neix l’any 1998 de la fusió de quatre centres de reconegut prestigi. Equipat amb la més moderna tecnologia, és connectat internament amb la Clínica Girona i funciona les 24 hores.

 

 • Biologia molecular
 • Bioquímica
 • Dipòsit de sang
 • Hematologia i coagulació
 • Hormones
 • Immunologia (malalties infeccioses i autoimmunes)
 • Microbiologia, parasitologia
 • Toxicologia, farmacologia
 • Servei d’Analítiques d’Urgències (Aquest servei funciona les 24h)

Any de fundació: 1998

 

Horari: 07:30 h. a 20:00 hores
Adreça: C/ de Barcelona 206 (17005 Girona) – Primera Planta
Telèfon d’Atenció al Client: 972 414 040
Fax: 972 414 300
Web: www.cagi.cat
Email: secretaria@cagi.cat

 

Direcció Mèdica: Dres.: Elisabeth Folch, Montserrat Neras i Imma Poch

CETIR - Clínica Girona (Medicina Nuclear)

L’any 2001, CETIR Grup Mèdic i Clínica Girona, inauguren el primer servei de Medicina Nuclear a les comarques de Girona. La instal·lació disposa d’una unitat de Radiofarmàcia pròpia per a la realització de proves utilitzant cèl·lules sanguínies marcades (leucòcits i eritròcits). La seva proximitat amb la unitat coronària de Clínica Girona permet la realització de proves d’esforç cardiològiques.

 

 • Cardiologia Nuclear: SPECT de perfusió miocàrdica, Ventriculografia de primer pas, Ventriculografia isotòpica, Gammagrafia amb pirofosfats.
 • Sistema Nerviós Central: Cisternogammagrafia, SPECT cerebral de perfusió, SPECT cerebral de receptors, SPECT cerebral amb Tal.li, Angiogammagrafia cerebral.
 • Estudis Oncològics: Detecció del gangli sentinella, Rastreig amb Gal·li, Gammagrafia amb octreòtid, Gammagrafia amb anticossos monoclonals, Gammagrafia de mama.
 • Sistema Endocrí: Gammagrafia tiroïdal, Gammagrafia paratiroïdal, Rastreig corporal total amb Iode 131, Gammagrafia suprarenal (còrtex), Gammagrafia amb |123 MIBG, Dacriocistogammagrafia.
 • Sistema Digestiu: Gammagrafia de les glàndules salivals, Trànsit esofàgic, Reflux gastroesofàgic, Microaspiracions pulmonars, Buidament gàstric, Gammagrafies: del diverticle de Meckel, hepatoesplènica, hepatobiliar, esplènica, hepàtica amb eritròcits marcats, peritoneal, del sagnat intestinal.
 • Sistema Urogenital: Renograma amb 99mTc-MAG3, Renograma amb diürètic, Renograma Captropril amb 99mTc-DTPA. Filtrat glomerular, Cistogammagrafia indirecta, Gammagrafia renal, Gammagrafia testicular.
 • Exploracions de l’esquelet: Gammagrafia òssia, SPECT ossi, Gammagrafia òssia amb leucòcits, Gammagrafia òssia amb Gal·li, Gammagrafia medul·lar (estudi del sistema reticuloendotelial).
 • Inflamació-Infecció: Gammagrafia parcial amb Gal·li, Rastreig corporal amb Gal·li, Gammagrafia amb leucòcits, Rastreig corporal amb leucòcits.
 • Exploracions pulmonars: Gammagrafia pulmonar de ventilació, Gammagrafia pulmonar de perfusió.
 • Sistema vascular perifèric i sistema limfàtic: Angiogammagrafia, Flebogammagrafia, Limfogammagrafia.
 • Terapèutica: Tractament de l’hipertiroïdisme, Tractament del carcinoma de tiroide, Terapèutica metabòlica amb P32, Sinoviortesi, Tractament amb MIBG, Tractament pal·liatiu del dolor.
 • Metàstasis Òssies.
 • Neo pròstata.
 • Estudi de receptors per Parkinson.

Any de fundació: 2001

 

Horari de recollida d’informes/proves: 08:00 h. a 17:00 hores, de dilluns a divendres.

 

Horari d’Atenció al públic: 07:30 h. a 17:00 hores, de dilluns a divendres.

 

Adreça: C/ Barcelona 206, Soterrani 1 (17005 Girona)
Telèfon d’Atenció al Client: 972 225 599
Fax: 972 228 946
Email: cetircg@cetir.es
Web: www.cetir.com

 

Direcció Mèdica: Dra. Sara Guirao Marín

DIIMA- Diagnòstic per la Imatge

 DIIMA – Diagnòstic per la Imatge

Gabinet de Radiodiagnòstic Digital, Mamografia, Ortopantomografia, Ecografia, Doppler, Densitometria Òssia I TAC.

 

Pioners de la radiologia a Girona, els Drs. Narcís Nolà i Vicenç Reyner funden el Servei de Radiologia Solà Reyner a la Clínica Girona fa mes de 50 anys. Actualment s’han integrat els Serveis de Radiologia i TAC en Diima, el nou servei de Diagnòstic per la Imatge del Grup Clínica Girona.

Servei d’Urgències: 24 hores.

 

Ubicació:  Girona C/ de Barcelona 206. 17006 – Girona / Planta Baixa
Horari: de dilluns a divendres: de 8 a 20:00 hores. Dissabtes de 9 a 13 hores
Telèfons: 972 202 684, 972 204 500 i 972 200 583

Email: diima@clinicagirona.cat

Web: diima.cat 

 

Direcció Mèdica: Dr. Pere Solà Pascual

Hemodinàmica Cardíaca Clínica Girona

La Unitat d’Hemodinàmica Cardíaca Clínica Girona és una Unitat altament especialitzada que és dotada de l’utillatge tècnic més modern: el nou aparell compta amb un dispositiu d’adquisició digital de les imatges (anomenat flat panel), la qual cosa permet una millor qualitat d’imatge, una menor irradiació al pacient, i menys consum de contrast (reducció de nefropatia per contrast).

 

A més de conèixer i determinar l’extensió de la malaltia coronària, també en determinats casos permet poder reparar les lesions coronàries mitjançant unes pròtesis anomenades stents i que estalvia la cirurgia de bypass coronari, requerint en la majoria d’ocasions ingrés hospitalari molt curt.

Any de fundació: 2009

 

Horari: de 08:00 h. a 20.00 hores
Adreça: C/ de Barcelona 206 (17005 Girona)
Telèfon d’Atenció al Client: 972 20 45 00

 

Direcció Mèdica: Drs.: Joan Bassaganyas i Martí Puigfel

 

UNITAT D’ARÍTMIES. ELECTROFISIOLOGIA

Clínica Girona ha posat en funcionament la nova Unitat d’Arítmies amb la realització de les primeres ablacions amb radiofreqüència que es porten a terme a les comarques gironines. La nova Unitat d’Arítmies de Clínica Girona ve a complementar el Servei d’Hemodinàmica que funciona des de l’any 2009. El nou servei realitza bàsicament dos tipus de procediments: els estudis electrofisiològics diagnòstics i els procediments terapèutics o ablació amb radiofreqüència.

 

Direcció Mèdica: Dr. Josep Brugada

Institut d'Oftalmologia Clínica Girona (IOCG)

L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOCG) és una empresa fundada l’any 1990 que treballa constantment per aconseguir un dels millors equips de Catalunya, tant a nivell professional i humà, disposant d’un equip d’oftalmòlegs especialistes en cada una de les parts de l’ull, com en instal·lacions i equipaments tècnics. Aquest treball ha estat, precisament, una de les claus de l’èxit del nostre projecte per adquirir la confiança dels pacients i especialistes de la medicina.
Vam néixer amb l’objectiu de ser un servei més de Clínica de Girona per tal d’oferir atenció oftalmològica i vetllar per la salut i el benestar ocular de les persones, a les comarques gironines i a la resta de Catalunya. Així que l’IOCG compta no només amb l’equip d’especialistes que integren el propi Institut, sinó que també té al seu abast el conjunt de metges que formen part de la clínica.

 

L’ IOCG està situat a la Cínica Girona, al C/ Barcelona, 204-206, 2a Planta, on tenim les nostres instal·lacions especialment dissenyades per atendre i donar la millor atenció mèdica i quirúrgica als nostres pacients.

 

Així mateix, disposem de la més avançada tecnologia a nivell de proves diagnòstiques com en procediments quirúrgics. Les nostres instal·lacions estan pensades per oferir una atenció personalitzada als nostres pacients.

 

L’IOCG disposa de:

 • 4 Despatxos d’oftalmologia
 • Retina
 • Cirurgia del Cristal·lí
 • 2 Oftalmologia General
 • 3 Despatxos d’Optometria
 • 4 Sales de Diagnòstic
 • 1 Quiròfan de Cirurgia Refractiva.

 

Horari: 07:30 h. a 20:00 hores
Adreça: C/ de Barcelona 206

Planta Segona:
Horari: 08:00h a 21:00h. de dilluns a divendres.
Telèfon d’Atenció al Client: 972 412 413

Web: www.oftalis.com
Email: info@oftalis.com

Proves Funcionals Digestives Clínica Girona

A Proves Funcionals Digestives Clínica Girona realitzem tot tipus de tècniques diagnòstiques i proves funcionals per a disfuncions o malalties de l’aparell digestiu, amb la més moderna tecnologia i la garantia del complet equip mèdic i quirúrgic de Clínica Girona.

 

Proves funcionals digestives

Manometria esofàgica i anusrectal, reeducació anusrectal (biofeedback), pH metria, test d’hidrogen a l’alè (breath tests) per estudi de intolerància a carbohidrats (lactosa, fructosa, sorbitol, carbohidrats complexes), test a l’alè per sobrecreiximent bactèria intestinal, temps de trànsit colònic amb marcadors radioopacs, test d’urea a l’alè per estudi d’infecció per helicobacter pilorí, càpsula endoscòpica, etc.

Any de fundació: 1995

 

Horari: de 8 a 20 hores.

Adreça: C/ de Barcelona 206 (17005 Girona)  (Consultes Externes de Clínica Girona, Mòdul B)
Telèfon d’Atenció al Client: 972 224 099

 

Direcció Mèdica: Dr. Ferran Gonzalez-Huix Lladó

Unitat de Reproducció Assistida GIROFIV - Clínica Girona

GIROFIV – Clínica Girona Unitat de Reproducció Assistida (integrada per Ginecòlegs, Biòlegs i Andròlegs) es troba ubicada a la segona planta de la Clínica Girona i disposa de la infraestructura i l’equipament necessaris per portar a terme totes les fases dels diferents processos, tant diagnòstics com terapèutics.

 • Inseminació artificial, Fecundació in Vitro (FIV/ICSI/IMSI), Congelació d’embrions, Transferència d’embrions congelats, Programa donació d’oòcits, Programa de donació d’embrions, Obtenció d’espermatozoides de testicle, Banc de semen, Diagnòstic genètic preimplantacional, Cultiu fins a blastocist, Embryoscope, Consulta d’esterilitat, Preservació de la fertilitat, Congelació de semen, Vitrificació d’oòcits, Assessorament genètic reproductiu.

 

Any de fundació: 1996

 

Horari: Dilluns, dimarts i dimecres, de 8h a 20h. / Dijous i divendres de 9h a 17h.
Adreça: C/ de Barcelona 206 (17005 Girona) Planta Segona
Telèfon d’Atenció al Client: 972 205 262
Fax.: 872 080 873
Email: labfiv@girofiv.cat
Web: www.girofiv.cat

 

Direcció Mèdica: Dr. Joan Sarquella Ventura

Servei de Nefrologia i Diàlisi

El Servei de Nefrologia i diàlisi de la Clínica Girona es va crear l’any 1972 amb dos pacients. Des d’aleshores el Servei no ha parat de créixer i en l’actualitat s’atén a més de 180 pacients.

 

El Servei s’ha dotat de maquinària moderna per tal de poder oferir una bona qualitat de diàlisi a tots els pacients, a més de la recent tècnica en línia que s’aplicarà a tots els pacients.

 

El Servei de Nefrologia i Diàlisi de la Clínica Girona, disposa de màquines FRESENIUS que atorguen una garantia de qualitat afegida al tractament. Compta amb un servei de cirurgia vascular propi per fer tot tipus d’accessos vasculars.

A la clínica es poden realitzar tractaments d’hemodiafiltració contínua als pacients de la unitat de cures intensives.

 

Serveis:

 • Disposem de consulta externa de Nefrologia per a visites ambulatòries.
 • Estudi de la hipertensió arterial.
 • Cirurgia de fístules per diàlisi.

 

Tractaments:

 • Hemodiàlisi convencional
 • Hemofiltració en línia
 • Hemodiafiltració venosa contínua

Equipaments:

 • Màquines FRESENIUS 4008 i 5008.
 • Dialitzadors d’alta eficàcia.

 

Adreça: C/ Barcelona 206 17005 Girona
Telèfon d’Atenció al Client: +34 972 215 250
Email: dialisi@clinicagirona.cat
Web: dialisigirona.cat

Unitat de Son Clínica Girona

La Unitat de Son de la Clínica Girona, és formada per un equip de metges especialitzats en els trastorns de Son. Es realitza el diagnòstic i tractament de totes patologies del son, tant de tipus respiratoris: Síndrome d’apnea del son i roncs, com insomnis, parasòmnies i hipersòmnies.

 

La Unitat de Son de la Clínica Girona va estar creada en 1997, va ser la primera Unitat especialitzada en Son de totes les comarques de Girona.

 

Proves que es realitzen:

 • Polisomnografia amb ingrés en clínica i/o a domicili.
 • Polisomnografia amb titulació CPAP.
 • Test de latència múltiple del son.

Any de fundació: 1997

 

Horari: 09.00 h. a 21.00 hores
Adreça: C/ de Barcelona 206 (17005 Girona) Consultes Externes Mòdul C. Segona Planta
Telèfon d’Atenció al Client: 972 48 70 92
Email: unitatson@clinicagirona.cat
Web: www.gironason.cat

 

Direcció Mèdica: Dres. Ines Galofre Bofill i Pilar Santacana Verdet

Altres entitats vinculades al Grup Clínica Girona

AMARG – Associació de Malalts Renals de Girona

L’Associació Malalts Renals Girona (AMARG), fundada l’any 1978, és una associació sense ànim de lucre que està activa a les comarques de Girona.Els seus objectius són: Atendre els malalts renals (trasplantats o no), familiars i amics que a causa de la fallida dels ronyons han vist alterada la seva vida. Fer conèixer les malalties renals, la seva prevenció i el seu tractament. Sensibilitzar l’opinió pública per aconseguir la donació de ronyons per al trasplantament i així estalviar als malalts renals les sessions de diàlisi de les quals depèn la seva vida.

 

ASSOCIACIÓ DE MALALTS RENALS DE GIRONA
C/ Barcelona 23, EN-2 – 17002 – GIRONA
Tel. 972 205 177

Façana exterior de la Clínica Girona amb vistes generals del passeig