L’Ajuntament de Girona i la Clínica de Girona han tancat la primera fase d’urbanització de l’acord per construir el nou centre mèdic. Les obres per millorar l’entrada sud de Girona, corresponent al tram del carrer de Barcelona que transcorre per davant la nova clínica, ja han finalitzat. Des del consistori remarquen que l’actuació suposa un pas més per “definir aquesta porta d’entrada de la ciutat”, després de la fi d’algunes de les activitats històriques que s’hi havien desenvolupat.

“La transformació de l’entrada sud de la ciutat és un gran projecte de Girona que ja està en marxa, i que s’ha treballat sempre des de la base de l’interès públic dictaminat per l’Ajuntament en col·laboració amb la iniciativa privada”, remarca el tinent d’alcaldia i regidor d’Urbanisme, Lluís Martí.

Les actuacions d’urbanització han consistit en eliminar el vial de servei paral·lel al carrer de Barcelona, la qual cosa ha permès ampliar la vorera d’aquesta via amb l’objectiu de guanyar més espai per a les persones vianants. Alhora, s’ha creat un carril bici per potenciar la mobilitat sostenible a la ciutat i s’han col·locat diferents aparcaments de bicicletes.

L’espai compta amb un passeig amb arbres i arbustos amb flors, que a banda de dotar l’indret amb elements naturals delimita el carril bici que transcorre paral·lel al carrer de Barcelona. També hi ha zones de repòs amb bancs i papereres. Està previst que aquesta imatge renovada de l’entrada sud de Girona sigui el model paisatgístic que s’estengui al llarg de tot el carrer.

Alhora s’ha creat un vial que transcorre paral·lel a la via del tren per tal de poder accedir per la banda de darrere als equipaments existents i els que es preveu que s’instal·lin, com és el cas del futur Institut Ermessenda.

Per últim, el nou espai compta amb una plaça, que és accessible per a persones amb poca mobilitat i té una zona d’estada amb bancs. Està previst que a la llarga s’ampliï amb jocs infantils.

En total, s’ha actuat en una superfície de 25.813 metres quadrats, espai delimitat pel carrer de Barcelona fins a la tanca de la línia del tren i des del punt on anteriorment hi havia el Centre Verd fins a un punt mitjà de la nau antigament ocupada per Puig Infante. Tot aquest espai ha quedat dividit en tres illes. A la primera hi ha tres parcel·les: la primera està destinada a la construcció d’un edifici; la segona, es preveu que es mantingui la benzinera actual amb una configuració diferent, i la tercera, s’hi contempla una edificació destinada a ús comercial a la primera planta i a oficines i serveis a les plantes més altes. A la segona illa hi ha la nova Clínica de Girona, i a la tercera illa es contemplen unes parcel·les de tipus residencial.

Ara, amb la recepció dels treballs, tota la part urbanitzada passarà a mans de l’Ajuntament de Girona. Tanmateix, el consistori es farà càrrec del manteniment de l’enjardinat a partir de l’1 de febrer. El cost de tots els treballs, però, van a càrrec de Clínica de Girona.

El bosc de l’Avellaneda

A banda de les obres d’urbanització, en el mateix acord entre l’Ajuntament i la Clínica de Girona també s’ha adequat la zona verda del bosc de l’Avellaneda amb diferents camins per tal que la ciutadania pugui fer ús d’aquest indret. Es tracta d’una zona verda de 19.214 metres quadrats, on predominen les alzines, els roures i els pins, situat a la zona de l’Avellaneda, entre els carrers del Vuit de Març de 1908, d’Astúries, de Ricard Viladesau i Caner i d’Aragó.

Les actuacions han consistit en millorar tres camins existents que tenien el traçat força desdibuixat i eren de difícil accés. Concretament, s’ha realitzat una desbrossada de la vegetació que envaïa els camins i s’han retirat els troncs d’arbres caiguts que obstaculitzaven el pas. A més, per tal de marcar l’accés del camí principal s’han delimitat els primers metres del recorregut amb marges de fusta de castanyer.

Pel que fa als accessos dels altres camins, s’ha rebaixat el talús i s’hi han col·locat unes escales amb marges de fusta per rebaixar el pendent i facilitar el pas. Una solució que també s’ha aplicat en un altre tram del recorregut per poder accedir a un espai cobert de vegetació i amb un pendent considerable.

Alhora s’ha creat una zona d’estada dins la nova xarxa de camins anivellant el terreny i col·locant marges de fusta en tot el perímetre. En aquest punt, a més, s’hi han instal·lat dos bancs de fusta per poder descansar.

La segona fase

Ara queda pendent la segona fase del projecte, que correspon a la transformació del solar on estava ubicada la Clínica de Girona, al carrer de Joan Maragall. En aquest punt s’ampliarà la vorera i la transformació d’aquest solar es podrà destinar a usos més “adequats” a l’eix comercial del centre de Girona i, alhora, permetrà ampliar el Col·legi Verd, que està al costat. A més, es crearà un espai lliure que mantindrà la titularitat privada, però serà d’ús públic i es convertirà en el vestíbul d’accés a l’escola.

https://www.diaridegirona.cat/girona/2023/01/26/lajuntament-i-clinica-girona-tanquen-82038878.html