Apunts històrics de Clínica Girona

Clínica Girona va ser la primera clínica de la ciutat de Girona, en una època, la dels anys 30, on només existia l’Hospital Provincial de Santa Caterina i en la que el panorama de la ciutat, des del punt de vista sanitari, era desolador: Encara s’arrossegaven algunes de les grans epidèmies de finals del segle XIX: la tuberculosi, la sífilis o les febres tifoides (conegudes popularment com el “tifus”). La major part dels habitatges de la ciutat no disposaven de cambra de bany i com a molt tenien alguna petita comuna. Era una època molt diferent de l’actual: aleshores eren els metges els que anaven a visitar els pacients a casa, i quan havien de fer alguna intervenció quirúrgica les feien a les sales de cures de les seves consultes particulars.

https://vimeo.com/363753206

L’obertura de la Clínica Girona, per part del Doctor Coll, el 15 de març de 1934, va causar un gran impacte a la ciutat. Era una edificació blanca, polida i “amb lavabos a les habitacions!”, cosa que despertava molt d’interès i admiració entre la ciutadania. “Quina cosa més moderna!”, era el comentari més generalitzat de l’època, segons els cronistes.

Us apuntem només un detall: El Dr. Francesc Coll i Turbau va morir el 1936, als quaranta-nou anys d’edat, víctima d’una pneumònia vírica que es va encomanar d’uns malalts de tifus exantemàtic, als quals va visitar essent conscient, com a metge, dels riscos que comportava aquella atenció. El fundador de Clínica Girona, el Dr. Coll va exercir la Medicina durant vint-i-cinc anys i la va practicar fins els darrers dies de la seva vida.

La Clínica Girona ha estat sempre al mateix lloc. L’any 1934 ocupava un petit xalet als descampats de “fora muralla”, a un carrer, encara no urbanitzat, que es coneixia llavors amb el nom de Pare Claret i que més tard va passar a anomenar-se de Joan Maragall.

La primera Clínica Girona va ser projectada per l’arquitecte Rafel Masó, amic personal del Dr. Coll. L’esclat de la Guerra Civil Espanyola, el 1936, va suposar el primer gran entrebanc per la institució, com ho va ser també per la societat catalana. Tot es va paralitzar i durant els anys de guerra i, després, durant la immediata postguerra la gent només pensava en sobreviure. Com que el Dr. Coll va morir el mateix any 1936, va ser la seva vídua, la Sra. Manolita Carreras, qui va agafar les regnes de la Clínica i la va tirar endavant juntament amb els altres metges accionistes. Passats els primers anys de crisis, d’extrema duresa en la vida quotidiana, als anys 1940 es va ampliar el nombre de llits per col·laborar amb el recentment creat Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE), col·laboració que va durar fins l’any 1956 quan va entrar en funcionament la Residencia Sanitària Alvarez de Castro (avui dia Hospital Universitari Doctor Josep Trueta).

Després vindrien anys d’ampliació, d’obres, de moltes obres, i de modernització i adaptació als nous temps i a noves tècniques. La incorporació de nous professionals altament qualificats i de noves tecnologies ha estat la constant de les darreres dècades. Clínica Girona ha anat obrint nous serveis, any rere any, a partir de les demandes observades entre la població gironina, una població d’un món cada dia més global.

Després de la Guerra Civil, Clínica Girona va ampliar el nombre de llits per col·laborar amb el recentment creat Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE), col·laboració que va durar fins l’any 1956 amb la construcció de la Residencia Sanitària Alvarez de Castro, avui Hospital Josep Trueta.

L’any 1974 la clínica posava en funcionament el primer centre de Diàlisi de les comarques de Girona, i durant totes aquestes dècades va anar renovant convenis de col·laboració amb la sanitat pública, que es van oficialitzar de manera permanent amb l’adscripció del centre a la XHUP, des del mateix moment de creació d’aquesta Xarxa Sanitària d’Utilitat Pública l’estiu de 1985.

A la dècada dels 80 Clínica Girona va remodelar i ampliar la seva àrea quirúrgica, passant a disposar de 7 quiròfans i es va posar en funcionament la Unitat de Vigilància Intensiva. A principis dels 90 es va muntar un escàner (TAC) que va suposar un important avenç tecnològic en el diagnòstic per la imatge. L’any 1997 Clínica Girona obria el primer servei de Ressonància Magnètica de les comarques gironines, i el 2001 implantava de manera pionera a les comarques el primer servei de Medicina Nuclear.

Avui dia Clínica Girona és situada al mateix indret, però ha esdevingut la clínica privada més gran i amb més volum d’activitat de la ciutat de Girona, amb un entramat d’edificis –que ocupen una superfície aproximada de 12.000 metres quadrats-, interconnectats entre si i que donen als carrers Joan Maragall, Bisbe Lorenzana i Juli Garreta, amb una plantilla de més de 400 treballadors, i una dotació de 114 llits d’hospitalització, 7 quiròfans i una sala de parts, equipats amb la tecnologia més moderna.

Aposta per les noves tecnologies

Aquests últims anys Clínica Girona ha posat en funcionament serveis altament especialitzats com ara: l’Anatomia Patològica, el Diagnòstic Prenatal, la Reproducció Humana (Fecundació in Vitro), l’estudi dels Trastorns de la son (Polisomnografia), etc., i ha potenciat l’activitat assistencial del centre amb noves modalitats de Cirurgia Laparoscòpica, incrementant també la Cirurgia Major Ambulatòria, i tot això gràcies al suport que li donen al centre serveis propis permanents com l’UVI, el servei d’Urgències, el de Radiologia o el del Laboratori d’Anàlisis Clíniques.

Clínica Girona presta assistència sanitària especialitzada en règim ambulatori i d’internament, amb la finalitat de donar un servei sanitari de qualitat a la població de les comarques gironines, responent a criteris d’eficàcia, privacitat, tracte humà i accessibilitat, amb una clara vocació de complementarietat amb el sistema sanitari públic, tant en l’assistència integral com en els serveis de suport diagnòstic i terapèutic.

Clínica Girona és avui dia un centre mèdic adaptat als temps actuals: ha implantat un nou model de qualitat (basat en l’europeu EFQM) i disposa d’un ambiciós Pla Estratègic amb tot un seguit d’actuacions fins l’any 2020, quan ens situarem a les portes del trasllat del centre a l’endrada Sud de Girona, on s’ha construït la nova seu, al C/ Barcelona 204-206.  La nova clínica serà un centre sanitari modern, ben comunicat i funcional que permetrà al Grup Clínica Girona encarar el segle XXI i seguir complint amb les millors condicions possibles el compromís amb la salut que va contraure amb la societat gironina ara fa 88 anys.