Acord de mecenatge d’AGICAEM amb AudioControl

Amb una dilatada carrera en les pròtesis auditives Josep Maria Planas, Director Gerent de l’empresa gironina de centres auditius AudioControl, ha cregut en el discurs de l’Associació Gironina pels Implants Coclears per l’Abordatge Endo-Meatal (AGICAEM). Una associació que treballa al marc de la Clínica Girona i que té en la recuperació auditiva dels nens la seva prioritat més absoluta. Planas confia cegament en l’entitat presidida pel Dr. Albert Jürgens Mestre, prestigiós cirurgià en Otorinolaringologia, perquè “és un gran metge, un gran cirurgià i una persona molt competent, capaç de tirar endavant un repte de tanta envergadura com aquest”.

Aquesta confiança en el doctor i el projecte és la que ha dut Audio Control a convertir-se en el primer col•laborador donant d’AGICAEM, contribuint en l’objectiu d’assolir el capital suficient per realitzar tres operacions durant el primer exercici. L’empresa gironina aportarà 2.000 euros a la causa i un 20% de descompte en audiòfons i altres accessoris als socis de l’Associació del Dr. Jürgens. A més, Planas, que hi entra a formar part com a soci, afegeix una altra forma de col•laboració: “nosaltres treballem amb una gran casuística de pacients amb dificultats auditives i, si percebem algun candidat per Implants Coclears, el posarem en mans del doctor per veure si es pot millorar el seu cas”.

Planas considera que el projecte global d’AGICAEM és beneficiós per a la província de Girona per tota la innovació i la indústria que hi atraurà a mig termini. Però d’entrada, la tècnica de l’Abordatge Endo-Meatal (AEM) ja li sembla un gran avenç per a la otologia quirúrgica, ancorada en els procediments clàssics de la timpanotomia posterior perquè “una tècnica eficaç, quant menys agressiva sigui pel pacient millor”.

L’àudioprotesista coneix les millores que aporta l’AEM, una ràpida intervenció de dues hores en la que s’implanten els IC a través d’una petita incisió sobre el conducte auditiu extern. És l’aplicació de la cirurgia mínimament invasiva al món de la otologia. Una tècnica realitzada de manera satisfactòria en més de 70 pacients sords entre Catalunya i Amèrica, els principals focus d’actuació en AEM. La recuperació auditiva és tant o més satisfactòria que amb la tècnica convencional (timpanotomia posterior) sense arriscar la integritat de l’estructura òssia de la orella i del nervi facial. A més, proporciona al pacient una major comoditat i recuperació post-operatòria, redueix al mínim el sagnat i l’internament per observació (únicament les 24 hores següents a la operació).

AGICAEM hauria de tancar també en breu acords amb prestigioses entitats públiques i privades amb les que es troba en negociació.

Nota informativa en PDF


Font: AGICAEM