Clínica Girona és pionera a les comarques gironines en l’aplicació de noves tècniques per curar l’arítmia

Clínica Girona ha posat en funcionament la nova Unitat d’Arítmies amb la realització de les primeres ablacions amb radiofreqüència que es porten a terme a les comarques gironines. Aquests procediments fins ara només es podien fer a Barcelona i amb la nova oferta es preveu que s’estalviaran molts desplaçaments de pacients.

La nova Unitat d’Arítmies de Clínica Girona és dirigida pel cardiòleg banyolí Josep Brugada, actual Director Mèdic de l’Hospital Clínic, i ve a complementar el Servei d’Hemodinàmica que funciona des de l’any 2009. El nou servei realitza bàsicament dos tipus de procediments: els estudis electrofisiològics diagnòstics i els procediments terapèutics o ablació amb radiofreqüència.

Curar definitivament l’arítmia

El procediment de l’ablació amb radiofreqüència va destinat a curar de forma definitiva diferents formes d’arítmies. Poden beneficiar-se d’aquesta tècnica els pacients amb arítmies cardíaques com la taquicàrdia paroxística, el flutter auricular, i la síndrome de Wolff-Parkinson-White. Els resultats mostren que aquesta tècnica és efectiva per curar de forma definitiva un 98% dels pacients amb aquests problemes. Si tenim en compte que, en general, es tracta de pacients amb taquicàrdies d’anys d’evolució, que requereixen controls regulars, tractaments crònics de per vida i hospitalitzacions freqüents, l’ablació ha representat un salt endavant qualitatiu molt important a la qualitat de vida dels pacients doncs, un cop realitzat el procediment, el pacient queda definitivament curat de la seva malaltia. L’ablació és un procediment que es realitza amb anestèsia local mitjançant la introducció d’un o varis catèters a través de la vena o artèria femoral i el pacient pot reiniciar la seva activitat normal a les 24 hores.

La nova Unitat d’Arítmies de Clínica Girona també realitza estudis diagnòstics a pacients que han tingut una o diverses síncopes i dels quals es sospita puguin presentar una disfunció elèctrica del cor, com causant de les mateixes. Per altra banda, aquests estudis són també indicats per pacients que han tingut crisis de palpitacions i als quals es vol documentar l’origen de les seves taquicàrdies. Les troballes del estudi indicaran el tractament més adient: marcapassos, fàrmacs, o ablació amb radiofreqüència.

El cardiòleg Josep Brugada dirigeix la Unitat d’Arítmies de Clínica Girona

Nascut a Banyoles l’any 1958, el Dr. Josep Brugada es va llicenciar l’any 1981 en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona. L’any 1987 es va doctorar en Medicina i Cirurgia en aquesta mateixa Universitat amb la qualificació “Cum Laude”, i va obtenir el títol d’especialista en cardiologia per la Universitat de Montpeller. Entre els anys 1988 i 1991 va ser nomenat Investigador de la Real Acadèmia Holandesa d’Arts i Ciències així com Professor del Departament de Fisiologia de la Universitat de Limburg, Maastricht, Holanda. Des de l’any 1992 dirigeix la Secció de Arítmies de l’Hospital Clínic, Universitat de Barcelona, la Unitat de Arítmies Pediàtriques de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i la Unitat de Arítmies del Centre Cardiovascular Sant Jordi de Barcelona, centres als quals, ara, des d’aquest 2010, s’afegeix la direcció de la Unitat d’Arítmies de Clínica Girona. El Dr. Josep Brugada és Professor Associat de Medicina de la Universitat de Barcelona i director del Projecte “Difusió dels desfibril•ladors semiautomàtics a Catalunya” de la Fundació Millenni-Mútua General de Catalunya; també és membre de la Societat Espanyola de Cardiologia i de la Societat Europea de Cardiologia, vocal de la Secció de Arítmies de la Societat Espanyola de Cardiologia, membre del Consell Assessor de la Societat Nord-americana de Electrofisiologia i Estimulació, i membre del comitè d’Investigació de la Societat Europea de Cardiologia. Actualment ocupa la Direcció Mèdica de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Nota informativa en PDF


Més info: Més informació