Clínica Girona pionera a Europa en implants coclears, una nova tècnica quirúrgica que soluciona la sordesa

L’equip del Dr. Albert Jürgens, del Servei d’Otorinolaringologia de Clínica Girona, realitza una innovadora tècnica quirúrgica per solucionar la sordesa, que és aplicable tant en grans com en nens.

Es tracta dels Implants Coclears, una intervenció innovadora amb moltes menys complicacions que la tècnica convencional, i de la qual Clínica Girona és pionera a Europa, ja que en aquest centre sanitari es va fer la primera operació d’aquest tipus, l’any 2010.

Un aparell per tota la vida
Els implants coclears són uns aparells que transformen el so en senyals elèctrics que estimulen el nervi auditiu quan l’orella interna (còclea) està malmesa i l’ús d’audiòfons no li permet al sord assolir una audició útil.

Els implants coclears es composen d’una part interna (invisible, implantada sota la pell del cap) i una externa (visible, semblant a un audiòfon i que es porta darrere l’orella) –imatge1-. La part interna es carrega elèctricament i rep la informació des de l’externa mitjançant ones electromagnètiques, sense cables que travessin la pell.

La part interna està programada per a trametre els impulsos elèctrics al nervi auditiu a través de 22 elèctrodes, que estan agrupats en un feix que té un diàmetre de tan sols 0,8 mm, l’anomenada guia portadora d’elèctrodes (GPE).

Els implants coclears no són un invent nou: als anys 80 es van comercialitzar els primers implants coclears multicanal amb una eficàcia i seguretat demostrades primer en adults i, uns anys més tard, en nens. Des de les hores i fins al dia d’avui, tan sols a l’Estat Espanyol ja se n’han implantat uns 5000 aparells.

Segons afirma el Dr. Jürgens: “Fins a l’any 2009, a Girona la cirurgia dels implants coclears no es feia perquè la tècnica quirúrgica era complexa i agressiva: destruïa l’os darrera l’orella, l’anomenada mastoide (“mastoïdectomia”- en vermell a la imatge 2-, és l’eliminació d’aquest os), i creava una escletxa molt estreta entre el nervi facial i el timpà (“timpanotomia posterior”), a través de la qual s’obria un forat a la còclea i això comportava un perill de paràlisi facial en alguns casos i de perdre restes auditives en la majoria de orelles operades”.

Al 2010, l’equip dirigit pel Dr. Albert Jürgens, del Servei d’Otorinolaringologia (ORL) de Clínica Girona, comença a fer la cirurgia dels implants coclears perquè participa en un estudi multi-cèntric d’una tècnica operatòria més simple i menys agressiva: l’abordatge endomeatal (EMA) –imatge 3-, ideat pel Dr. Slavutsky, juntament amb l’Hospital de la Vall d’Hebron i uns quants centres hospitalaris americans. Les coses anaren de tal manera que els primers en fer aquesta tècnica van ser els americans i el dia 20 de febrer de l’any 2010 l’equip del Dr. Jürgens va realitzar amb gran satisfacció la 1ª intervenció de tota Europa a la Clínica Girona.

L’operació dura dues hores i el pacient és donat d’alta a l’endemà
La novetat de la tècnica endomeatal és que segueix el principi actual de la “cirurgia mínimament invasiva” a través dels orificis naturals: s’entra pel conducte auditiu extern (no per la mastoide: veure l’os intacte a la imatge 1, costat dret) i és més fàcil d’entrar en la còclea sense destruir-la i no hi ha perill per al nervi facial.

L’experiència de l’equip del Dr. Jürgens ha estat molt bona: “s’han obtingut uns resultats auditius iguals o millors que amb la tècnica antiga i un escurçament del temps quirúrgic i de la estada hospitalària, de tal manera que la operació sol durar unes 2 hores i el pacient sol ser donat d’alta a l’endemà mateix”.

Aquesta tècnica quirúrgica nova està dissenyada per a tractar la sordesa coclear a qualsevol edat de la vida. “Ara bé, afirma el Dr. Jürgens, els nens són els principals beneficiats per aquestes innovacions, donat que gairebé es preserva intacta la seva orella en creixement i s’evita un sagnat important, al que els nens petits són especialment sensibles. Fins fa poc els nens de les comarques gironines que necessiten implants coclears, havien de desplaçar-se a Barcelona. Ara tenen a Clínica Girona un doble avantatge: una tècnica operatòria menys agressiva amb la comoditat de fer tot el tractament més a prop del seu domicili”.

Un altre aspecte innovador és que aquesta tècnica permet donar solucions a moltes sordeses parcials dels adults que no milloren gens amb als audiòfons convencionals. La preservació de les restes auditives permet implantar uns dispositius anomenats implants coclears híbrids. Aquests funcionen alhora com a estimulador elèctric del nervi auditiu i com a amplificador acústic (audiòfon) i permeten solucionar moltes sordeses coclears en aquelles persones que si bé hi senten amb els audiòfons no entenen el que se’ls hi diu.

Nota informativa en PDF