Clínica Girona posa en funcionament una nova Unitat d’Arítmies, amb el cardiòleg Josep Brugada

Aquesta nova Unitat, que complementarà les proves d’Hemodinàmica que es fan des de l’any 2009 a Clínica Girona, realitzarà bàsicament dos tipus de procediments invasius: els estudis electrofisiològics diagnòstics i els procediments terapèutics o ablació amb radiofreqüència.

Els estudis diagnòstics es realitzen a pacients amb dos tipus d’anomalies o símptomes. Per un cantó es realitza als pacients que han tingut una o diversos síncopes i a qui es sospita la presència d’una disfunció elèctrica del cor com causant de les mateixes. Per altra banda, es realitza a pacients que han tingut crisis de palpitacions i a qui es vol documentar l’origen de les seves taquicàrdies. En funció de les troballes del estudi es pot indicar el tractament adequat (marcapassos, fàrmacs, o ablació amb radiofreqüència).

Els estudis terapèutics (ablació amb radiofreqüència) van destinats a curar de forma definitiva diferents formes d’arítmies. Poden beneficiar-se d’aquesta tècnica els pacients amb arítmies cardíaques com la taquicàrdia paroxística, el flutter auricular, i la síndrome de Wolff-Parkinson-White. Els resultats mostren que aquesta tècnica és efectiva per curar de forma definitiva un 98% dels pacients amb aquests problemes. Si tenim en compte que en general es tracta de pacients amb taquicàrdies d’anys d’evolució, que requereixen controls regulars, tractaments crònics de per vida i hospitalitzacions freqüents, l’ablació ha representat un salt endavant qualitatiu molt important a la qualitat de vida dels pacients doncs un cop realitzat el procediment el pacient queda definitivament curat de la seva malaltia. L’ablació és un procediment que es realitza amb anestèsia local mitjançant la introducció d’un o varis catèters a través de la vena o artèria femoral i el pacient pot reiniciar la seva activitat normal a les 24 hores.

El Dr. Josep Brugada
El Dr. Josep Brugada va néixer el 18 de Juny de 1958 a Banyoles (Girona). Es va llicenciar en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona a l’any 1981. L’any 1987 va obtenir el títol de Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona amb la qualificació “Cum Laude”. Entre els anys 1983 i 1987 va ser membre del Servei de Cardiologia de l’Hospital Saint Eloi a Montpeller, França, i investigador del Laboratori de Fisiologia Cardiovascular de la Universitat de Montpeller.

Va obtenir el títol d’especialista en cardiologia per la Universitat de Montpeller al 1987. Entre els anys 1988 i 1991 va ser nomenat Investigador de la Real Acadèmia Holandesa d’Arts i Ciències així com Professor del Departament de Fisiologia de la Universitat de Limburg, Maastricht, Holanda.

Des de l’any 1992 dirigeix la Secció de Arítmies de l’Hospital Clínic, Universitat de Barcelona, la Unitat de Arítmies Pediàtriques de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i la Unitat de Arítmies del Centre Cardiovascular Sant Jordi de Barcelona. Ha estat Cap del Servei de Cardiologia del Hospital Clínic, Director del Institut Clínic del Tòrax i des de l’any 2008 n’és el Director Mèdic.

És Professor de Medicina de la Universitat de Barcelona. Ha estat becari de la Fundació Joan Bruguera per a estudis d’especialització (1984-1986), becari del Ministeri d’Educació i Ciència per a la formació de personal investigador a l’estranger (1986-1988), becari de la Societat Espanyola de Cardiologia per a estades a Hospitals d’Europa (1990) i becari de la Fundació Valverde per a investigació (1991). Va obtenir la Beca Bayer d’Investigació al 1992 i la Beca Mapfre d’Investigació al 1993 i 1994. Al 1990 va ser finalista del Premi d’Investigació de la Societat Nord-americana de Electrofisiología i Estimulació (NASPE) a San Diego, Califòrnia.

Al 1991 va rebre el Primer Premi d’Investigació en Cardiologia del Col•legi Americà de Cardiologia (American College of Cardiology) a Atlanta. Al 1999 va rebre el Premio “Fritz Ackher” de la Societat Alemanya de Cardiologia i el Premi “Josep Trueta” de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. Ha estat Vicepresident de la Societat Espanyola de Cardiologia (2004-2006) i President de la Societat Europea d’Arítmies Cardiaques (2006-2008), membre del Consell Assessor de la Societat Nord-americana de Electrofisiologia i Estimulació, i membre del comitè d’Investigació de la Societat Europea de Cardiologia.

Ha publicat més de 300 articles originals a revistes internacionals, incloent revistes com Nature, The Lancet, The New England Journal of Medicine, Circulation, Journal of the American College of Cardiology i American Journal of Cardiology entri altres. Actualment ocupa la Direcció Mèdica de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Nota informativa en PDF