Clínica Girona present al Congrés Mundial d’Infermeria de Barcelona #ICN2017

Amb un pòster de la infermera Maria Do Carmo Ferreira Dos Santos, sobre el dolor irruptiu

Barcelona. 27 de maig-1 de juny de 2017

“La qualitat de vida percebuda en pacients oncològics amb dolor irruptiu”, és el títol del pòster que la infermera de Clínica Girona Maria Do Carmo Ferreira Dos Santos, ha presentat al Congrés Internacional d’Infermeria 2017, que s’ha celebrat a Barcelona del 27 de maig a l’1 de juny, amb la participació de les de més de 8 mil infermeres de 150 països.

El dolor irruptiu és un mal de intensitat alta (per sobre de 7, tenint en compte que 10 és la intensitat de dolor mes alta que es pot experimentar), que sol tenir una durada curta, amb una mitjana de 30 minuts i es presenta en pacients amb càncer (entre el 40 i el 80%), encara que tinguin el mal de fons acceptablement controlat amb un analgèsic. Se sol presentar de forma espontània i en molts casos sense previ avís, encara que pot estar relacionat amb alguns moviments. Pot tenir diferents causes; per efecte directe o indirecte del propi càncer, com a efecte del tractament o d’una altra malaltia diferent al càncer com ara pot ser l’artritis.

El dolor irruptiu

La principal conclusió de l’estudi és que la qualitat de vida dels pacients amb càncer es veu molt afectada per aquest dolor irruptiu. El treball ha estat realitzat per la infermera Ferreira-Santos de Clínica Girona i la Universitat de Girona (UdG), conjuntament amb Suñer-Soler i Juvinyà del Departament d’Infermeria de la UdG, Porta R. del Departament de Medicina de l’ICO de Girona i la UdG, i Braó i Auger de l’ICO de Girona.

El treball sobre el dolor irruptiu va consistir en un estudi descriptiu i transversal (de març a octubre de 2016) en pacients hospitalitzats a l’Institut Català d’Oncologia de Girona: ≥18 anys, diagnosticats de càncer i amb dolor irruptiu. Es va aplicar l’escala Breakthrough Pain Assessment Tool (en fase de validació) i el qüestionari de qualitat de vida QLQ-C30.

La infermera de Clínica Girona Maria Do Carmo Ferreira Dos Santos, al Congrés Mundial de Barcelona

Els resultats de l’estudi

Es van estudiar 72 pacients amb edat mitjana de 59 anys. El 59,7% eren homes. El 94,4% eren pacients pluripatològics i 20,8% amb comorbiditat psiquiàtrica. El 19,4% dels pacients presentava càncer de pulmó, 16,7% d’intestí, 8,3% de pàncrees, 8,3% d’estómac i la resta presentava altres tipus. El 87,5% eren tumors en estadi IV. El 46,2% dels pacients van ingressar per a control de símptomes que incloïa el dolor. Destaquem un 83,3% pel que dolor irruptiu a la mobilització, en 63,9% era un dolor espontani, en 76,4% involuntari, en 59,7% impredictible i en 100% amb intensitat moderada-severa (EVA> 5) . Segons Breakthrough Pain Assessment Tool, 76,4% tenia dolor irruptiu més de 3 vegades / dia i 36,1% amb episodis de 5 ‘a 15’. En el qüestionari QLQ-C30, el 77,8% va referir que el dolor interferia bastant o molt en les seves activitats diàries, el 50% dels pacients va considerar la seva salut pèssima i el 55,6% va manifestar que la seva qualitat de vida era també pèssima.

 

El Congrés Mundial de Barcelona

El lideratge i apoderament de les infermeres ha estat un denominador comú en les presentacions, en una clara reivindicació per estar presents en els centres de decisions polítiques i gestores, segons un article publicat pel Col·legi Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB).

 

Segons el COIB, aquest congrés mundial celebrat a Barcelona, ha estat escenari de missatges inspiradors per a les milers d’infermeres i infermers que hi han estat presents. Amb un programa molt extens i variat en quant a la temàtica infermera, els diferents oradors internacionals han incidit especialment en dos missatges centrals. D’una banda en reflexionar i explicar com les infermeres estan treballant orientades a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) i quines són les millors estratègies que es poden implementar als diferents països del món, amb especial atenció a garantir el dret a la salut de totes les persones, sigui quin sigui el seu país de naixement. En aquest sentit, durant el congrés s’han pogut conèixer nombrosos programes de salut i iniciatives en els que les aportacions infermeres són clau tant en l’estratègia com en la implementació dels mateixos.

Participar a les polítiques de salut

El segon gran missatge ha estat dirigit a conscienciar les infermeres i infermers de la seva capacitat, habilitat i obligació moral de participar en les polítiques de salut però no des d’una posició d’esperar que les convidin a ser on es prenen decisions sinó ‘portant-hi la pròpia cadira, creant i dissenyant les polítiques adequades que cal implementar’, com s’ha repetit nombroses vegades durant el congrés.

Les intervencions més aclamades del congrés, segons l’article del COIB, han estat les de les infermeres de renom internacional com Leslie Mancuso, Linda Aiken – nomenada Doctora Honoris Causa per la Universitat de Vic-, Mary Wakefield, Aiko Yamamoto, Rowaida Al Maaitah o Eulàlia Juvé, escollida com a membre de la nova junta directiva de l’Internacional Council of Nurses (ICN), entre d’altres. També hi han intervingut figures rellevants com la del nou director de l’Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, qui ha adreçat unes paraules de forma telemàtica posant de manifest que les infermeres són l’eix clau per garantir l’accés a la salut i ha demanat més inversió en infermeres als equips de salut.

Per a les infermeres i els infermers de Catalunya aquesta ha estat una gran oportunitat de mostrar la seva feina i quines innovacions estan duent a terme, a través dels projectes, programes i iniciatives innovadores que s’han inclòs al portal Catalanurses.cat.

A la cerimònia de clausura s’ha presentat la nova junta directiva que liderarà l’ICN els propers 4 anys, incloent-hi el proper congrés internacional que tindrà lloc a Singapur el 2019. Finalment, a l’última jornada s’han realitzat visites professionals a diferents centres de salut catalans on infermeres d’altres països han pogut conèixer la feina de les professionals de Barcelona de primera mà.