Clínica Girona rafitica el seu compromís social amb l’adhesió al Pacte Mundial de les Nacions Unides

Clínica Girona ha ratificat el seu compromís amb el principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides en considerar que el respecte als drets humans, el respecte al medi ambient i a la promoció d’un entorn sostenible, i l’eradicació de la corrupció, mereixen la implicació del màxim nombre d’organitzacions possibles.

Segons que es recull en el primer informe de progrés del Pacte Mundial, durant l’any 2011 l’acció més rellevant que va desenvolupar la Clínica va ser l’aprovació del Pla d’igualtat, així com d’altres accions vinculades a molts dels principis del pacte.

Entre les accions previstes en aquesta línia pel 2013, figura l’elaboració d’un codi ètic de proveïdors, que significarà un pas més en el compromís de la Clínica amb el Pacte Mundial de les Nacions Unides.

L’adhesió a quest pacte forma part de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de Clínica Girona, que demostra, en definitiva, el compromís de l’organització envers les necessitats dels seus grups d’interès en els diferents àmbits (laboral, d’acció social, medi ambient, clientela i entitats proveïdores, i bon govern i transparència), per mitjà d’una implicació voluntària i solidària més enllà del que estableix la legislació vigent.

Un codi de 10 principis

Els 10 principis del Pacte Mundial:

· Protecció dels Drets Humans fonamentals
· No vulneració dels Drets Humans
· Llibertat d’afiliació i negociació col · lectiva
· Eliminació del treball forçós i sota coacció
· Eradicació del treball infantil
· Abolició de la discriminació en l’ocupació
· Enfocament preventiu que afavoreixi el medi ambient
· Iniciatives per al respecte mediambiental
· Difusió de tecnologies ecològiques
· Lluita contra la corrupció, l’extorsió i el suborn


Font: Pacte Mundial de les Nacions Unides