Clínica Girona s’integra activament a la Xarxa Catalana d’Hospitals Sense Fum

Cristina Martínez, Coordinadora Tècnica de la xarxa catalana d’Hospitals Sense Fum, va presidir el dimarts dia 28 de setembre l’acte de presentació de la integració activa de Clínica Girona a la Xarxa Catalana d’Hospitals Sense Fum. Clínica Girona és adherida a aquesta Xarxa des de l’any 2008 i enguany ha iniciat tot un seguit d’accions de prevenció del tabaquisme de manera activa entre el personal i també puntualment entre els clients que vulguin deshabituar-se del tabac.

L’adjunt a Gerència de Clínica Girona, el Sr. Peio Solà, va presentar les accions iniciades com a membres de la XCHSF, i que bàsicament consisteixen en la formació específica de personal de Clínica Girona a l’Institut Català d’Oncologia, per poder atendre les consultes sobre la voluntat de deixar de fumar i donar l’orientació necessària tant en matèria de deshabituació com pel que fa a la possible medicació a aplicar, segons els casos. Clínica Girona disposarà a més d’uns tríptics pels clients que demanin ajuda per deixar de fumar. Es tracta d’una petita publicació, editada per l’ICO i la Xarxa catalana d’Hospitals Sense Fum, a la qual es donen les pautes i consells pràctics per aconseguir una deshabituació tabaquística total.

La Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum és una xarxa d’adscripció voluntària que desenvolupa un model de canvi organitzatiu que afavoreix les institucions sanitàries lliures de fum. Des de l’any 1998, l’Institut Català d’Oncologia promou i coordina aquest projecte. Al llarg dels últims anys, hi ha hagut un augment progressiu dels centres adherits. Actualment, el 81,96 % dels hospitals d’utilització pública de Catalunya en són membres.

Cristina Martínez va explicar a Clínica Girona quins són els objectius principals de la Xarxa: “La missió de la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum és garantir el desplegament d’iniciatives pel control del tabaquisme als hospitals de Catalunya. El seu objectiu és implementar programes i activitats en l’abordatge del tabac per aconseguir que els hospitals catalans siguin progressivament més lliures de fum”.

Guia pràctica per a deixar de fumar
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya disposa d’una Guia Pràctica per a deixar de fumar, que pot ser d’utilitat per aquelles persones que volen deixar el tabac.

Nota informativa en PDF