Codi Tipus

Quan una persona va a un centre sanitari, ho fa, és clar, per tal de solucionar un problema puntual de manca de salut. Es posa en les nostres mans i hi tenim un compromís tècnic/mèdic i ètic amb aquesta persona mentre estigui al nostre càrrec.

 

Però de les entitats proveïdores de serveis sanitaris no només s’espera aquest compromís ad hoc, sinó un compromís protector més general, ja que el pas de les persones pel sistema sanitari genera tot un seguit de dades especialment sensibles de les que cal garantir-ne la protecció.

Protegim les vostres dades personals de salud

Tenir cura de la salut de les persones és un dret. Tenir cura de les seves dades personals i de salut, també

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) és una normativa europea que va ser aprovada el maig de 2016 i que resulta d’aplicació directa als estats a partir del 25 de maig de 2018. Malgrat que a l’Estat ha elaborat una nova Llei Orgànica de Protecció de Dades (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), aquesta no fa altra cosa que concretar el que ja regula el Reglament.

 

La Unió Catalana d’Hospitals, a través del Codi Tipus, ha acompanyat des de fa més de 17 anys a les entitats del sector en l’aplicació de la normativa de protecció de dades, col·laborant de manera activa per assolir uns graus de compliment rellevant.

 

Seguint amb la trajectòria d’avançar-se i promoure les millores sanitàries que sempre ha identificat a Clínica Girona i la Unió Catalana d’Hospitals, s’ha elaborat un Codi Tipus l’objectiu màxim del qual es veu reflectit en el seu lema: “Protegim les vostres dades personals de salut”.

 

Aquest Codi Tipus és el reglament que els centres de la UCH –de la qual Clínica Girona forma part- s’autoimposen per garantir el dret que la persona té davant les entitats proveïdores de serveis sanitaris de ser informat de tot allò referent a les seves dades i l’ús que, dins el marc de la Llei de protecció de dades, se’n pot fer.

 

En definitiva, el Codi Tipus esdevé un conjunt de normes deontològiques sectorials que garantitzen que no només vetllem per les persones en termes de salut, sinó també en termes de confidencialitat en tot allò que fa referència a la seva història clínica, sigui en el suport que sigui.

 

Aquest codi, no comporta una burocratització ni un increment dels requeriment legals exigibles, sinó que és una eina de millora de l’atenció a les persones i unifica el dret a informació que aquestes tenen. Així mateix, acredita excel·lència als centres adherits, oferint una major garantia pels usuaris.

 

Es tracta doncs d’un pas més enllà en oferir un servei de qualitat als ciutadans no només en l’aspecte mèdic i assistencial, sinó també en el de gestió; en aquest cas concret, el de les dades personals de salut.