DIARI DE GIRONA: Agraïment públic al servei de diàlisi

Els familiars d’en Josep Maeso, que ha estat malalt renal en tractament durant més de vuit anys, volem reconèixer públicament la tasca del Servei de Diàlisi de Girona.

En primer lloc i de cara a d’altres malalts renals, i als seus neguits i esperances, perquè la diàlisi li ha permès una alta qualitat de vida durant molts d’anys, malgrat que el pacient tingui una edat avançada.

En segon lloc perquè -tant per part del servei públic del CatSalut com pel servei concertat amb Clínica Girona- el treball mèdic eficaç ha estat acompanyat de facilitats pràctiques, en transport, horaris … i, sempre, amb afabilitat, tracte humà i curós i bon humor, de metges i infermeres.

Aquest agraïment general el voldríem singularitzar en les persones de la senyora Carme Font i els doctors Elena Calvo i Josep Bronsoms. Hi ha moltes coses que funcionen bé i, sempre, tot darrere, hi ha persones que fan que sigui així.

MONTSERRAT ALEMANY i SALVÀ. GIRONA.

Nota informativa en PDF


Més info: La carta al Diari de Girona
Font: Diari de Girona