DIARI DE GIRONA: El nou projecte de la Clínica Girona permetrà preservar els boscos

FORNELLS DE LA SELVA | R.V.E.
La construcció de la nova Clínica Girona a Fornells de la Selva continua resolent tràmits administratius. En la darrera Comissió Territorial d’Urbanisme es va donar el vistiplau a la modificació de les Normes subsidiàries per a la delimitació del sector Clínica Girona, i mentrestant, el procediment seguit durant l’avaluació ambiental de la modificació del planejament de Fornells de la Selva ha permès introduir millores en l’ordenació del sector Clínica Girona, segons informava ahir el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

Els terrenys on s’ha d’ubicar aquest nou centre estan actualment coberts majoritàriament per alzines i roures, constitueixen un hàbitat d’interès comunitari. Els boscos que s’hi formen són característics del pla de Girona i únicament sobreviuen de forma reduïda en aquesta zona, a més de representar un refugi per a moltes espècies de fauna pròpies d’entorns humits.

Una primera ordenació proposada preveia afectar totalment una peça important ocupada per aquests boscos, incloent-hi dos vials de connexió a banda i banda del sector que afectaven dos retalls més de zones boscoses en bon estat de conservació. Amb la nova proposta, s’ha previst preservar les zones de bosc amb major sensibilitat ambiental, integrar els elements arbrats que coincideixin amb zones d’estacionament de vehicles i, com a mesura compensatòria, conformar una nova comunitat de bosc mixt d’alzina i roure amb una superfície mínima de 3.500 metres quadrats en els espais que l’ordenació no preveu edificables.

La ubicació de la nova clínica serà en els terrenys que es troben darrere l’hotel Fornells Park i comptarà, a més, amb uns 120 habitatges ja que ocuparà una part del terreny destinat a usos residencials. A més, l’obra comportarà la construcció d’un nou vial d’accés, que unirà la carretera de Barcelona amb la C-65, que prové de Quart.


Més info: Llegir la notícia al DIARI DE GIRONA
Font: DIARI DE GIRONA