DIARI DE GIRONA: Jornada de qualitat amb la participació de la majoria dels centres gironins

DdG PALAMÓS ■ Representants de gairebé tots els centres hospitalaris de la regió sanitària de Girona es reuniran a la Jornada de Qualitat de les Comarques Gironines «Qualitat en línia» que se celebrara el 6 d’octubre a Navata. La cita serà un punt de trobada dels actors que intervenen en el món sanitari i l’organitza la Comissió de Qualitat intercentres de les comarques gironines a l’hotel Torremirona.

Els centres que participen en aquest projecte són la Clínica Girona, la Corporació de Salut del Maresme i de la Selva, la Fundació Salut Empordà, l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, l’Hospital de Campdevànol, l’Institut d’Assistència Sanitària i els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà.

Es tracta d’una jornada gratuï- ta, oberta, participativa i de punt de trobada dels diferents actors que intervenen en el món sanitari, com la ciutadania, les associacions de pacients i els professionals de la salut.

L’objectiu és trobar un espai comú on debatre i cercar una visió consensuada de la qualitat que serveixi per elaborar les línies estratègiques de futur i oferir una atenció sanitària cada vegada millor i més centrada en el pacient, segons els organitzadors de la trobada.

La notícia en pdf