DIARI DE GIRONA: La Clínica Girona utilitza una nova tècnica per guarir l’arítmia

GIRONA | F.B.
La Clínica Girona ha esdevingut el primer centre hospitalari de la demarcació en utlitzar una de les tècniques més innovadores per curar definitivament les arítmies. A través de la nova Unitat d’Arítmies dirigida peel cardiòleg Josep Brugada, la Clínica ha realitzat amb èxit les primeres ablacions amb radiofreqüència, un innovador procediment que fins ara només es podia fer a Barcelona.
En aquest sentit, els pacients de les comarques gironines que fins ara s’havien de desplaçar fins a la capital per tractar-se la seva dolència es podran estalviar el trajecte i sotmetre’s al tractament a Girona.
El procediment de l’ablació per radiofreqüència va destinat a curar de forma definitiva diferents formes d’arítmia, com la taquicàrdia paroxística, el flutter auricular i la síndrome de Wolff-Parkinson-White. L’operació es realitza amb anestèsia local mitjançant la introducció d’un o diversos catèters a través de la vena o artèria femoral.
El principal avantatge que té en compte aquesta tècnica és que garanteix al pacient una ràpida recuperació (compresa en un període aproximat de 24 hores) i la posterior desaparició de la malaltia, un fet que millora notablement la qualitat de vida dels pacients i els evita la medicació i els tractaments crònics.
La nova Unitat d’Arítmies de Clínica Girona també realitza estudis diagnòstics a pacients que han tingut una o diverses síncopes i dels quals se sospita que puguin presentar una disfunció elèctrica del cor, com a causant d’aquestes. Per altra banda, aquests estudis són també indicats per a pacients que han tingut crisis de palpitacions i als quals es vol documentar l’origen de les seves taquicàrdies. Les troballes de l’estudi indicaran el tractament més adient: marcapassos, fàrmacs, o ablació amb radiofreqüència.
La nova Unitat d’Arítmies de Clínica Girona està dirigida pel cardiòleg banyolí Josep Brugada, actualment també director Mèdic de l’Hospital Clínic, i ve a complementar el servei d’Hemodinàmica que funciona des de l’any 2009.

Nota informativa en PDF


Més info: Llegir l’article al Diari de Girona
Font: Diari de Girona