DIARI DE GIRONA: La Unitat de Reproducció Humana de la Clínica Girona, pionera a Girona en la utilització d’EMBRYOSCOPE

La Unitat de Reproducció Humana de Clínica Girona, disposa en el seu laboratori d’embriologia de l’ equip EMBRYOSCOPE, una innovadora tecnologia que representa un important salt qualitatiu en Medicina Reproductiva.

Sens dubte, uns dels aspectes clau per l’èxit en els tractaments de Reproducció Assistida, és disposar d’embrions de bona qualitat, amb capacitat de desenvolupament i amb mes elevades probabilitats d’implantació. Per tant, com mes criteris per determinar aquests aspectes, més s’avança cap a la consecució de millors resultats.

Actualment, dins d’un cicle de fecundació in vitro, els embriòlegs valoren la qualitat embrionària se guint uns criteris morfològics establerts i estandarditzats. Per això es realitzen entre 5 i 6 observacions durant els dies de cultiu al laboratori.

L’EMBRYOSCOPE permet l’observació directa de l’embrió minut a minut, des del moment de la fecundació fins a la seva transferència a l’úter.

Això permet obtenir una enorme, precisa i objectiva quantitat d’informació que fins ara no podia ser registrada. Fa possible conèixer, i de forma no invasiva, nous aspectes sobre el desenvolupament embrionari que fins ara no podíem valorar.

El conjunt d’ imatges, recollides en un vídeo, ens permet incorporar un nou criteri de selecció que complementarà la valoració morfològica: la cinètica del desenvolupament.

D’aquesta manera es pot conèixer en quin moment exacte, i com tenen lloc, esdeveniments cel•lulars de les primeres etapes del creixement de l’embrió, i associar-los a la capacitat d’implantació.
Cada cop més estudis científics relacionen una millor taxa d’implantació amb embrions que presenten determinada evolució en aquestes primeres etapes.

Un altre avantatge d’aquest nou equip és que ens permet unes condicions de cultiu més estables ja que no és necessari treure els embrions de l’incubador per realitzar les observacions.

A més, ens permet confirmar i fer el seguiment d’aspectes crítics observats anteriorment. Així mateix, també es fan visibles altres esdeveniments que podien passar fàcilment desapercebuts amb la manera clàssica de valoració.

Prendre la decisió de quins són els embrions òptims suposa un dels punts crítics del procés. Així doncs, les estratègies de selecció dependran de la quantitat total d’informació que es pugui recollir.

L’EMBRYOSCOPE està demostrant que es una eina diagnòstica de gran vàlua pels Embriòlegs del Laboratori de Fecundació in vitro i una contribució a l’objectiu final, que és el de poder ajudar les parelles amb problemes d’esterilitat a aconseguir l’embaràs. L’EMBRYOSCOPE es pot utilitzar amb qualsevol pacient sotmès a un tractament de Fecundació in vitro.

Les imatges i els vídeos, si les parelles ho volen, estan a la seva disposició perquè puguin tenir un record de les primeres etapes de vida dels seus embrions.

L’EMBRYOSCOPE és un incubador que millora les condicions de cultiu dels embrions i proporciona un avenç en el diagnòstic de la qualitat embrionària.

L’EMBRYOSCOPE incorpora un sistema de captura I arxivament d’imatges. Es realitzen més de 200 fotografies a cada embrió durant les primeres hores del seu desenvolupament

Amb l’EMBRYOSCOPE es pot aconseguir un increment, que pot arribar fins a un 10 %, en les possibilitats de gestació.

Joan Sarquella i Ventura, Embriòleg Clínic, Cap del Laboratori FIV GIROFIV. Clínica Girona

Nota informativa en PDF


Font: DIARI DE GIRONA