DIARI DE GIRONA: La Unitat d’estudi de la memòria de Clínica Girona promou les revisions de la memòria

La memòria ens permet recuperar informació a una altíssima velocitat, però no es infalible. Ningú esta lliure de perdre les claus, de deixar la porta oberta o no presentar-se a aquella cita que va concertar amb el metge. Són oblits que no tenen més transcendència.

Part de la nostra capacitat mnèsica es perd amb el pas dels anys, però no tots el problemes de memòria es poden atribuir a l’edat. Per això si s’observa que el problema és freqüent, es aconsellable fer-se una revisió de la memòria per poder avaluar si aquets dèficits mnèsics són normals per l’edat o amaguen alguna patologia.

A partir dels vint anys comencem a patir una pèrdua neuronal, al mateix temps que el nostre cos fabrica cada cop menys les substàncies que les neurones necessiten per funcionar, fet que afecta sobretot la memòria recent. D’aquesta manera s’explica que la gent gran pugui recordar nítidament successos de la seva infància i tanmateix, oblidar informació acabada de sentir. Aquest fet, aparentment contradictori, és normal i forma part de procés natural de l’envelliment.

El que no és normal és que comenci a oblidar els nom d’objectes familiars o d’amistats conegudes, que es perdi en llocs on ha estat anteriorment, que durant una conversa perdi el fil del que es diu o que es repeteixi constantment.

És molt important saber quan aquets problemes s’expliquen pel deteriorament propi de l’edat o si estan causats per algun tipus d’alteració o trastorn orgànic. Per sort, tot i que algunes vegades aquets trastorns són greus, la pèrdua de memòria que comporten es pot superar totalment o en molt bona part amb el tractament i rehabilitació adequat. D’aquesta forma com més aviat es detecti la causa i es busqui la solució, més satisfactòria serà la recuperació.

Altres vegades el problema es troba en les conseqüències de les situacions a què ens trobem sotmesos a la nostra vida diària, depressió per la pèrdua d’un ésser estimat, estrès laboral, soledat, ansietat etc.

Però en els pitjor dels casos els diferents tipus de demències, entre les quals destaquen per la seva prevalença la malaltia d’Alzheimer i la demència vascular, poden ser l’origen d’aquests problemes de memòria. En aquests casos és important conèixer amb precisió quina és la malaltia o trastorn causant d’aquestes alteracions per poder iniciar com més aviat millor el tractament farmacològic, si es creu convenient, i el trac tament no farmacològic, en tots els casos, mitjançant l’estimulació cognitiva, per alentir en la mesura del possible el deteriorament de les funcions cognitives.

Per a evitar el deteriorament de la memòria es important practicar exercici de forma regular, dur una alimentació equilibrada, moderar el consum d’alcohol, no fumar, respectar les hores de son necessàries i sobretot estimular constantment el cervell amb lectura, participant en activitats socials o mentalment estimulants, utilitzar l’ordinador, no deixar mai d’intentar aprendre coses noves i no passar massa hores mirant la televisió, ja que tot i que no ho sembli, estudis recents afirmen, que passar llargues estones davant del televisor no és gents estimulador per al nostre cervell.

Importància de l’estimulació cognitiva.

L’estimulació cognitiva és una disciplina d’intervenció que integra tot un conjunt de tècniques i estratègies que tenen per objectiu activar i exercir les distintes capacitat i funcions cognitives amb la finalitat de millorarne el rendiment. L’estimulació cognitiva pot ser aplicada a qualsevol individu, atès que tots podem millorar les nostres capacitats, però el seu objectiu es també terapèutic, perquè són tremendament útils per deterioraments cognitius causats per trastorns del desenvolupament, persones amb danys cerebrals, tot tipus de trastorns mnèsics i demències.

A la fotografia: el neuropsicòlec Carles Moreno.

Al pdf adjunt trobareu les deu preguntes que cal fer-se
abans de decidir-se a revisar la memòria.

Nota informativa en PDF


Font: DIARI DE GIRONA