DIARI DE GIRONA: La unitat d’estudi de la memòria de la Clínica Girona promou revisions

Girona. DdG.
La memòria ens permet recuperar informació a una altíssima velocitat, però no es infalible.
Ningú esta lliure de perdre les claus, de deixar la porta oberta o no pensar amb aquella cita que va concertar amb el metge. Són oblits que no tenen més transcendència. Part de la nostra capacitat amnèsica es perd amb el pas dels anys, però no tots el problemes de memòria es poden atribuir a l’edat.

Per això si s’observa que el problema es freqüent, és aconsellable fer-se una revisió de la memòria per poder avaluar si aquets dèficits amnèsics son normals per l’edat o amaguen alguna patologia.
A partir dels vint anys comencem a patir una pèrdua neuronal, al mateix temps que el nostre cos fabrica cada cop menys les substàncies que les neurones necessiten per funcionar, fet que afecta sobretot a la memòria recent. D’aquesta manera s’explica que la gent gran pugui recordar nítidament successos de la seva infància i tanmateix oblidar informació recent. Aquest fet, aparentment contradictori, es normal i forma part de procés natural de l’envelliment.

El que no és normal és que comenci a oblidar els nom d’objectes familiars o amistats conegudes, que es perdi en llocs on ha estat moltes vegades o que durant una conversa perdi el fil del que es diu o es repeteixi constantment.

És molt important saber quan aquets problemes son derivats del deteriorament propi de l’edat o estan causats per algun tipus d’alteració o trastorn orgànic. Per sort, tot i que algunes vegades aquests trastorns son greus, la pèrdua de memòria que comporten poden ser recuperats total o parcialment amb el tractament i rehabilitació adequat. D’aquesta forma com abans es detecti la causa i es busqui la solució, més satisfactòria serà la recuperació.

Altres vegades el problema és conseqüència de les situacions a les quals ens trobem sotmesos en la nostra vida diària, depressió per la pèrdua d’un ésser estimat , estrès laboral, soledat, ansietat.
Però en els pitjor dels casos els diferents tipus de demències, entre les quals destaquen per la seva prevalença la malaltia d’Alzheimer i demència vascular, poden ser l’origen d’aquets problemes de memòria.

En aquets casos és important conèixer amb precisió quina es la malaltia o trastorn causant d’aquestes alteracions per poder iniciar al més aviat possible el tractament farmacològic, si es creu convenient,i el tractament no farmacològic, en tots els casos, mitjançant l’estimulació cognitiva, per alentir en la mesura de lo possible el deteriorament de les funcions cognitives.

Per evitar el deteriorament de la memòria és important practicar exercici de forma regular, dur una alimentació equilibrada, moderar el consum d’alcohol, no fumar, respectar les hores de son necessàries i sobretot estimular constantment el cervell, amb lectura, participar en activitats socials o mentalment estimulants, utilitzar l’ordinador, o deixar mai d’intentar aprendre oses noves i no passar massa ores mirant la televisió, ja que tot que no ho sembli, estudis recents firmen, que passar llargues estones avant del televisor no es ens estimulador per al cervell.

Importància de l’estimulació cognitiva.
L’estimulació cognitiva s una disciplina d’intervenció que integra tot un conjunt de tècniques estratègies que tenen per objectiu activar i exercir les distintes capacitat i funcions cognitives amb l’objectiu de millorar-ne el rendiment. L’estimulació cognitiva pot ser aplicada a qualsevol individu, atès que tots podem millorar les nostres capacitats, però el seu objectiu és també terapèutic, perquè son tremendament tils per deterioraments cognitius causats per trastorns el desenvolupament, persones amb danys cerebral, tot tipus de trastorns amnèsics i demències.

Nota informativa en PDF


Més info: Qüestionari de la memòria