DIARI DE GIRONA: L’Ajuntament i la Clínica Girona pacten canvis per no dependre d’Adif

GIRONA| TAPI CARRERAS
L’Ajuntament de Girona preveu portar al ple municipal de dilluns l’aprovació inicial del Pla de Millora Urbana que ha de permetre la construcció de la nova Clínica Girona en uns terrenys al sud de la carretera Barcelona.

Aquest Pla inclou algunes novetats respecte al que s’havia anunciat fa uns mesos, amb l’objectiu de no haver de dependre d’Adif, que està imposant un seguitd’exigències que estaven retardant l’inici dels treballs.

Fins ara, l’equipament planificat ocupav aparcialment uns terrenys que Foment té afectats per un teòric soterrament del tren convencional vinculat a l’enderroc del viaducte. Malgrat que aquesta opció ara mateix és poc probable, l’Estat no ha descartat el projecte i això fa que desenvolupaments propers a les vies com la construcció de la Clínica o l’ampliació de l’Hipercor necessitin uns permsisos especials del Foment i Adif.

Per evitar aquesta dependència i les demandes d’Adif, l’Ajuntament i la Clínica han pactat un canvi en l’edifici que no canvia els metres quadrats (26.500 metres quadrats en total) que sumarà l’edifici però si que en canviarà l’estructura. L’objectiu és aprimar l’edifici per tal d’allunyar-lo vint metres de les vies i esquivar l’afectació de les vies del tren.

El regidor d’Urbanisme, Carles Ribas, ha explicat que per tal que la Clínica no perdi edificabilitat després de fer-lo més «prim» se li permetrà aixecar guanyar alçada. Probablement serà un pis més, arribant a les cinc plantes. «El que la Clínica perd en horitzontal ho recupera en vertical», ha detallat el representant municipal.

Els responsables de la Clínica sempre han manifestat el seu interés en iniciar els treballs, valorats en uns 50 milions, tant bon punt acabi tota la tramitació. Inicialment, el centre sanitari s’havia de traslladar a Fornells. No obstant, finalment els responsables van trobar la manera de quedar-se a Girona, d’on asseguren que mai han volgut marxar.

L’edifici del carrer JoanMaragall està previst que es reconverteixi en una superfície comercial, tot i que una part se cedirà al col•legi Verd.

Nota informativa en PDF


Font: DIARI DE GIRONA