DIARI DE GIRONA: L’equip d’otologia de la Clínica Girona apropa els implants coclears a la demarcació

GIRONA | DdG
L’Associació Gironina pels Implants Coclears en els Abordatges
Endo-Meatals (AGICAEM), fundada per part del Servei Català de l’ORL (OtoRinoLaringologia), va emetre un comunicat ahir amb la intenció de lloar, públicament, la cirurgia, mínimament invasiva, en el tractament de la sordesa, que és tal i com la porten a terme els professionals de Clínica Girona.

«Actualment la majoria de cirurgians d’orella treballen amb tècniques tradicionals, amb molt més risc de lesió», fet que es titlla de «quelcom excepcional». L’oftalmologia, urologia, ginecologia, rinologia o laringologia, «totes han triat el camí d’abordatge menys agressiu», segons l’AGICAEM. Per això, la mateixa associació gironina destaca que «el món de l’otologia, en canvi, sembla resistir-se a acabar donant el pas definitiu», en algunes tècniques com, per exemple, l’Abordatge Endo-Meatal, ideat pel doctor Slavutsky, per a l’aplicació dels implants coclears.

Es tracta d’una intervenció ràpida, de només dues hores, en la que s’implanten els implants coclears a través d’una petita incisió sobre el conducte auditiu extern. La tècnica ja es realitza de manera satisfactòria, en més d’uns 70 pacients sords de Catalunya i Amèrica. I la recuperació auditiva, és tant o més satisfactòria que amb la tècnica convencional però sense arriscar la total integritat de l’estructura òssia de l’orella i del nervi facial. A més, l’AGICAEM destaca que «proporciona al pacient una major comoditat i una millor recuperació postoperatòria, que redueix al mínim el sagnat i també l’internament per a l’observació», únicament al llarg de les 24 hores següents, després d’haver-se executat l’operació.

Actualment l’AGICAEM finança aquests tipus d’intervencions, en tots aquells pacients que no tenen els recursos econòmics suficients per poder-se operar. Apart, l’associació gironina conclou que ho fa amb la garantia «que ofereix un grup d’entesos d’aquesta matèria, com és l’equip d’otologia de la Clínica Girona», pioner dins de l’Abordatge Endo-Meatal a Europa, ja que va fer la primera intervenció l’any 2010.

El doctor Albert Jürgens és qui lidera l’equip i que encara recorda aquest avenç com una «experiència que ha acabat de manera molt satisfactòria», en tots els pacients que tenen l’implant.

Nota informativa en PDF


Font: DIARI DE GIRONA