El Dr. Josep Brugada implanta per primer cop a Girona un desfibril•lador automàtic cardíac

La pacient va ser donada d’alta a les 24 hores de l’implant, en bon estat i sense complicacions.

El passat dia 11 de juny, a la Clínica Girona, juntament amb el Dr. Josep Maria Tolosana. Fins ara aquest tipus d’intervencions requerien el trasllat a Barcelona.

Els Drs. Josep Brugada i Josep Maria Tolosana van implantar per primer cop a Girona un desfibril•lador automàtic cardíac a la Unitat d’Arítmies de la Clínica Girona, el passat dia 11 de juny. La pacient, de 66 anys d’edat, va ser donada d’alta a les 24 hores de l’implant en bon estat i sense complicacions.

La Clínica Girona ha tornat a ser pionera en acollir, per primera vegada a la demarcació de Girona, la implantació d’un aparell anomenat desfibril•lador automàtic cardíac (DAI).

Segons que explica el prestigiós cardiòleg banyolí Josep Brugada, director mèdic de la Unitat d’Arítmies de la Clínica Girona i del Hospital pediàtric Sant Joan de Déu de Barcelona i consultor Sènior del Servei de Cardiologia de l’Hospital Clínic de Barcelona: “Aquest és un aparell que està connectat amb un cable a l’interior del cor i està permanentment escoltant i monitoritzant el ritme cardíac. En cas de que l’aparell detecti que el ritme cardíac s’accelera per sobre d’una determinada freqüència, indicant que el pacient té una arítmia cardíaca maligna, l’aparell de forma automàtica envia una descàrrega elèctrica al cor restablint el ritme cardíac normal i evitant així el que podria acabar com una mort sobtada. Aquests aparells s’utilitzen en pacients que presenten risc elevat de patir una mort sobtada en general per malalties cardíaques que es poden acompanyar de arítmies malignes”.

Evitar la mort sobtada.

La pacient a qui es va implantar l’aparell desfibril•lador automàtic cardíac havia patit una arítmia maligna i afortunadament va ser recuperada al domicili pels serveis d’emergència; tenia però, per tant, un risc elevat de patir noves arítmies cardíaques malignes i de tenir una mort sobtada. “L’implant” -afirma el Dr. Josep Brugada- “permet que a partir d’ara tinguem la certesa de que en aquesta pacient en cas de que aparegui una arítmia maligna, aquesta serà eliminada de forma automàtica per l’aparell evitant la possibilitat de degeneració en una mort sobtada”.

Fins ara els pacients que requerien aquests tipus de implants es traslladaven a Barcelona. Des de ara aquests aparells es poden implantar a Girona, a la Clínica Girona, amb plenes garanties d’èxit.

EL DAI, únic tractament eficaç per revertir arítmies.

El Dr. Josep Brugada, juntament amb els seus germans, Pere i Ramon, també cardiòlegs, són els artífex de la coneguda com a “Síndrome Brugada”: es tracta d’un trastorn genètic del sistema de conducció elèctrica del cor que presenta certa predisposició a ritmes cardíacs més ràpids del normal (arítmies ventriculars), que impedeixen la correcta circulació sanguínia, provocant la pèrdua de coneixement i, conseqüentment, la mort sobtada a cap de pocs minuts. Aquesta arítmia cardíaca és la causant d’un 4-12% de totes les morts sobtades, i de fins a un 20% de les morts sobtades que esdevenen en cor normal, és a dir, sense que hi hagi cap cardiopatia prèvia.

Gràcies a aquest descobriment els nous pacients que es detecten posseeixen un perfil més controlat, de manera que s’ha aconseguit reduir fins a la meitat les taxes de mort sobtada. A dia d’avui el desfibril•lador automàtic implantable (DAI) és l’únic tractament eficaç per revertir les arítmies.

Els tres germans són impulsors de la recerca sobre la “mort sobtada” a través de la Fundació Brugada, i han col•laborat a implementar a Girona, amb finançament de la Diputació, un programa pioner en salut pública per col•locar desfibril•ladors en tots els municipis, que és el projecte de desfibril•lació pública més gran d’Europa. També a Barcelona amb la seva ajuda s’està implantant la iniciativa d’instal•lar desfibril•ladors en diverses zones públiques, amb el suport de diverses entitats i institucions.

FOTOGRAFIES: Imatge radiològica del desfibril•lador implantat, i el Dr. Josep Brugada.

La segona intervenció pionera en tres mesos.

Es dóna la circumstància que els mateixos doctors Brugada i Tolosana van protagonitzar també una altra intervenció pionera fa nomès tres mesos, quan van implantar un resincronitzador cardíac, el dia 13 de març de 2015, també per primer cop a Girona.

Nota informativa en pdf


Data: 15/07/2015
Més info: Llegir també: El Dr. Josep Brugada implanta per primer cop a Girona un resincronitzador cardíac