Dues infermeres de Clínica Girona publiquen un estudi sobre els registres informatitzats d’infermeria

De manera resumida, l’article subratlla que el registre de les cures d’infermeria és la principal font d’informació de l’assistència sanitària que ofereixen els professionals d’infermeria. Això comporta una responsabilitat a nivell professional i legal que contempla una estructuració, uns plans de cures normalitzats, una unificació del vocabulari per tal d’incrementar la qualitat assistencial, facilitar la cerca, ajudar al infermer a prendre decisions i possibilitat de recuperació i posterior anàlisi de dades. Per aquest motiu s’han desenvolupat sistemes computeritzats d’informació d’infermeria.

L’objectiu de l’estudi és valorar la qualitat assistencial amb els registres informatitzats a través d’una recerca bibliogràfica, i per això s’ha fet servir com a metodologia la revisió bibliogràfica des de novembre de 2010 a febrer de 2011 de les bases de dades: CSIC- IME, CINAHL, Pubmed, Dialnet, biblioteca COCHRANE plus i de revistes electròniques, limitant la recerca entre el 2000 fins el 2010. Es van seleccionar en total 5 articles.

Les Conclusions de l’estudi són dues: que la implantació dels registres informatitzats d’infermeria és un avenç molt pràctic i avantatjós, tot i que representen una despesa econòmica molt important pel centre. I que els registres informatitzats suposen una millora en la qualitat assistencial per reduir el temps invertit en infermeria i una disminució considerable de les errades per omissió o il·legibilitat.

Compte Vilella, Maite; Fullà Corredor, Irene. “Un pas més en el món de la infermeria: Els registres informatitzats. Revisió bibliogràfica”. Àgora d’Infermeria (AgInf) Vol.15.3 Setembre 2011
Sobre la revista

Àgora d’Infermeria és una publicació trimestral que pretén contribuir a la divulgació del coneixement científic, docent, assistencial i gestió en Infermeria. És una revista que està oberta a Universitats i Escoles d’Infermeria, Col•legis Oficials Diplomats d’Infermeria, Associacions, Centres Assistencials públics o privats, espanyoles o estrangeres que desitgin enviar i rebre informació. S’edita en format imprès en català des de l’any 1996 i en format digital en català i castellà des de 2004.

Els seus objectius són:

• Afavorir l’intercanvi d’experiències pedagògiques en l’àmbit de la docència universitària d’infermeria

• Difondre articles de reflexió realitzats per professors i professionals de l’entorn de la salut.

• Donar a conèixer treballs d’investigació realitzats des de l’assistència i la docència.

• Fomentar un espai dedicat a l’estudiant d’infermeria en on es publiquen les seves experiències i treballs.


Font: Àgora d’Infermeria