El cirurgià Joan Figueras, de Clínica Girona, ha estat nomenat membre d’honor de l’Associació Francesa de Cirurgia el 2009

El Dr. Joan Figueras, que va treballar durant 21 anys a l’Hospital de Bellvitge, del qual va ser responsable del programa de trasplantament de fetge, actualment forma part del quadre mèdic de Clínica Girona i es dedica a la cirurgia general i digestiva, particularment la cirurgia de les vies biliars del fetge i del pàncrees.

La Associació Francesa de Cirurgia, es una societat amb 111 anys d’història. Aquesta Societat nomena cada any membre d’honor a 5 Cirurgians de tot el món en reconeixement al seu treball, trajectòria científica o trajectòria humana.

Enguany s’ha nomenat al Dr. Joan Figueras de Girona com a membre d’honor de la Associació Francesa de Cirurgia pels seus treballs d’investigació en el tractament dels tumors metàstasis del fetge i el trasplantament de fetge. També van ser nomenats el Professor Nimura del Japó, el Professor Rothmund d’Alemanya, el Professor Lasser de França i el Dr. Toure per la seva labor humanitària a Senegal.

El Dr. Joan Figueras, ha publicat 266 articles en revistes nacionals i internacionals i ocupa el lloc 5è entre el “ranking” dels cirurgians amb mes i millors publicacions de l’Estat Espanyol (Índex de “Hirsch” de 23 punts). Ha pronunciat o llegit 500 conferencies i comunicacions en congressos nacionals i internacionals. Ha rebut 12 beques o ajuts oficiales, entre elles 9 FISS, de les quals n’és investigador principal en 11. La darrera beca FISS l’ha rebut aquest any 2009 a Girona. Ha dirigit 11 tesis doctorals i dues mes que estan pendents de lectura. Ha realitzat 4 períodes de formació en universitats estrangeres acreditades. És membre de 15 Societats científiques nacionals o internacionals i editor associat o revisor de nombroses revistes internacionals.


Font: Dr. Joan Figueras