El digestòleg Ferran González Huix va participar al 21è congrés de la Setmana Europea de Gastroenterologia, a Berlín

En el 21è congrés de la Setmana Europea de Gastroenterologia (UEGW), celebrat a Berlín del 12 al 16 d’octubre de 2013, el digestòleg de Clínica Girona Dr. Ferran González Huix va presentar dos pòsters sobre la tècnica de Colangiografia Endoscòpica Percutània, en col•laboració amb altres especialistes de Clínica Girona, i dels hospitals de Palamós i Josep Trueta de Girona.

Els digestòlegs de Clínica Girona Ferran González Huix, Montserrat Figa i Marco Alburquerque, i altres especialistes de l’Hospital de Palamós i del l’Hospital Universitari Josep Trueta, van presentar a Berlín aquests dos treballs sobre la Colangiografia Endoscòpica Percutània, una tècnica per accedir als conductes biliars per fer diferents tractaments.

Segons afirma el Dr. González Huix, el pòster sobre papil•la peridiverticular “analitza l’efecte de tenir un diverticle al duodè, on esta la sortida d’aquests conductes, i la dificultat que això pot significar per poder accedir al interior dels mateixos”. “És un estudi – afirma el digestòleg- sobre la dificultat d’accés quan l’orifici de sortida dels conductes (papil•la) està dintre o al voltant d’un diverticle respecte de quan no hi ha un diverticle”.

La conclusió de l’estudi, que inclou mes de 2.000 procediments, és que no hi ha una gran dificultat afegida per aconseguir l’accés, però que les maniobres per fer-ho solen ser menys agressives i que les complicacions que es produeixen són una mica superiors, sobre tot perquè es produeixen més hemorràgies digestives lleus.
El segon pòster compara els resultats dels tractaments endoscòpics (papil•lotomia i/o col•locació d’un stent) en pacients amb fistulitzacions biliars, produïdes després de cirurgia biliar simple (colecistectomies), respecte de les fístules que apareixen després de cirurgia hepàtica més complexa (hepatectomies).

L’estudi inclou dos grups: fístules després de colecistectomies (50 casos) i altre amb fístules després de hepatectomies (15 casos). Els tractaments amb endoscòpia (papil•lotomia i/o stent) són capaços de resoldre la majoria de les fístules del primer grup (85%) i molt poc de les fístules del segon grup (25%).

Les dades del estudi indiquen que les fístules després de hepatectomies són més complexes: més freqüentment es situen dintre del fetge, hi ha cavitats o abscessos associats a les fístules i més freqüentment hi ha estenosi també associada. Això fa que el resultat endoscòpic sigui molt pitjor. La importància de l’estudi està, segons el Dr. Ferran González Huix, “en que aquesta idea no es tenia perquè de fet no hi havia cap estudi que hagués comparat aquestes dues situacions”.

La Setmana Europea de Gastroenterologia (UEGW), ha batut aquest any rècords de participació, en quan a treballs presentats: un total de 3.269, dels quals es van acceptar 2.119 resums (amb una taxa d’acceptació del 64,82%), els quals es van repartir en 446 presentacions orals i 1673 cartells científics.