El Dr. Alfons Bonet, guardonat amb l’accèssit en el Congrés de la Societat Espanyola de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries (SEMICYUC)

El Dr. Alfons Bonet, Cap del Servei de Medicina Intensiva de Clínica Girona (UVI), ha estat guardonat amb l’accèssit en el darrer congrés de la Societat Espanyola de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries (SEMICYUC), celebrat a Tenerife del 9 al 12 juny de 2013. El Dr. Bonet ha estat distingit amb l’accèssit per la seva comunicació oral titulada “Estudi prospectiu, multicèntric, aleatori, comparatiu, doble cec, per avaluar dos emulsions lipídiques diferents en nutrició parenteral del malalt crític i la seva influència en la infecció nosocomial. Desenllaços principals. Estudi ICULIP”.

L’estudi, que va defensar al congrés el Dr. Alfons Bonet, el signen també es especialistes: Grau Carmona, de l’Hospital Doce de Octubre de Madrid; G. de Lorenzo Mateos, de l’Hospital La Paz de Madrid; Servià Goixart, de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida; Sánchez Álvarez, de l’Hospital General Reina Sofía de Murcia; Acosta Escribano, de l’Hospital Universitario de Alicante; J.I. Herrero Messeguer, de l’Hospital Príncipes de España de Barcelona; Miñambres García, de l’Hospital Marqués de Valdecilla de Santander; A. Robles González, de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona ; i A. Mesejo Arizmendi, de l’Hospital Clínico de València.

Oli de peix per combatre les infeccions nosocomials

Segons el Dr. Alfons Bonet l’objectiu principal de l’estudi és mesurar la eficàcia clínica d’una nutrició parenteral total (NPT) associada a l’administració de dos lípids, un d’ells amb contingut d’oli de peix (omega3) mitjançant el seguiment de la incidència d’infecció nosocomial en el malalt crític.

Els àcids grassos omega-3 són un tipus de lípids que trobem a tots els animals marins en forma d’àcid docosahexaenoic (DHA) i d’àcid eicosapentaenoic (EPA), així com també en alguns vegetals (com la soja, les olives, la grana de lli i les nous) en forma d’àcid alfa-linolènic (ALA). Aquest tipus de lípids són essencials pel cós humà. El nostre cos no els pot sintetitzar i per tant els hem d’incorporar a través de la dieta. La seva ingesta és en general beneficiosa per a la salut humana.

Les conclusions d’aquest estudi, realitzat pel Grup de Treball de Metabolisme i Nutrició de la SEMICYUC, assenyalen que hi va haver una disminució estadísticament significativa en la incidència acumulada d’infecció nosocomial en el grup tractat amb MCT/LCT/W3: “Els pacients del grup control tenen un risc 1,8 vegades superior que els del grup tractat amb MCT / LCT/ W3 de presentar alguna infecció nosocomial”.

Un congrés ‘verd’

Més de 1.000 professionals sanitaris especialitzats en l’atenció i cures dels pacients crítics procedents de 300 Unitats de Medicina i Vigilància Intensiva de tot l’Estat espanyol, han participat en aquest congrés que ha estat concebut des del respecte ecològic cap a la cura de l’entorn i per a això, s’ha limitat el consum de paper i tota la informació s’ha pogut consultar a través de dispositius electrònics i mòbils. Aquesta trobada de Medicina i Infermeria Intensiva, ha batut rècords de participació en l’àmbit científic ja que es van presentar un 16% més de comunicacions que en anys anteriors, en concret, 692 han estat els treballs rebuts dels quals van ser finalment acceptats 576.

Nota informativa en PDF


Font: Societat Espanyola de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries (SEMICYUC)