El Dr. Joan Carles Vilanova ha codirigit un curs d’Imatge Funcional i Molecular en Oncologia, a Madrid

Amb l’objectiu de revisar els últims avenços tecnològics i l’ús d’imatges funcionals i moleculars per al maneig terapèutic i el desenvolupament de tractaments personalitzats en oncologia, el Servei de Medicina Nuclear de l’Hospital Clínic San Carlos de Madrid ha organitzat aquest curs teòric pràctic centrat en tumors toràcics, hepàtics i carcinoma de pàncrees i recte.

El doctor José Luis Carreras, cap del citat Servei de Medicina Nuclear, en col • laboració amb els doctors Joan Carles Vilanova de la Clínica, Girona, i Antonio Luna, de la Clínica les Neus de Jaén, directors del Curs, han reunit una vintena de experts nacionals i internacionals de reconegut prestigi que inclouen a metges nuclears, radiòlegs, oncòlegs mèdics, radioterapeutes i cirurgians.

Al llarg dels dos dies programats per a la realització d’aquesta activitat s’han estudiat les diferents modalitats d’imatge funcional per als tumors malignes de cada òrgan i sistema, així com els ajustos tècnics necessaris per poder utilitzar-les en la pràctica clínica diària, analitzant el paper clínic actual de les diferents tècniques d’imatge funcional en l’oncologia d’acord a l’anatomia d’interès i s’ha analitzat la integració d’aquestes tècniques d’imatge en els protocols clínics actuals d’acord a la seva validació i maduresa reals.

El curs s’ha organitzat en ponències teòriques al matí i tallers pràctics de casos o amb estacions de treball a la tarda. Les tècniques d’imatge incloses en el curs eren: l’ecografia amb contrast, TAC perfusió, doble energia i energia espectral, ressonància magnètica perfusió, difusió i espectroscòpia de protons H1, SPECT i 18-FDG PET, així com amb altres metabòlits, sense oblidar la imatge híbrida, SPECT-TAC, PET-TAC i PET-RM.

Noves vies d’estudi i tractament

Els principals avenços en el camp de les tècniques convencionals d’imatge diagnòstica s’havien centrat tant en millorar la resolució espacial i la velocitat d’adquisició de les dades com en la introducció de nous mitjans de contrast. No obstant això, els tumors representen models biològics tremendament complexos, hi ha una sèrie de característiques (hipòxia, metabolisme, cel • lularitat, angiogènesi o funcionalisme dels ganglis limfàtics) de gran importància en el camp de l’oncologia i que no poden ser estudiades adequadament amb aquests mètodes diagnòstics.

En aquest curs s’ha presentat la possible aportació de diferents tècniques d’imatge funcional basades en l’ús de la TC, la RM o la PET per obtenir informació de característiques i processos biològicament molt importants per al diagnòstic, estadificació, planificació terapèutica, valoració de resposta o seguiment evolutiu dels pacients oncològics, així com per al desenvolupament de nous fàrmacs.

Nota informativa en PDF


Lloc: Hospital Clínica Sant Carles de Madrid (Spain)
Organitzador: Web del curs