EL PUNT AVUI: La nova Clínica Girona inicia la tramitació al ple

09/06/14 02:00 – GIRONA – JORDI NADAL
El ple d’avui a Girona porta com un dels plats forts l’aprovació de l’avanç de la modificació del planejament per permetre la instal•lació de la Clínica Girona a l’entrada sud de la ciutat. En concret, al carrer Barcelona, a la sortida de la ciutat, entre la gasolinera i l’Hipercor.

La nova clínica ocuparà uns vint-i-dos mil metres quadrats d’aquest sector, per construir un nou edifici, que tindrà entre quatre i cinc plantes d’altura, més dues de soterrani. A canvi del trasllat, es farà una requalificació dels usos de l’actual clínica per permetre-hi usos comercials, i el centre sanitari cedirà una finca de Palau, com a zona verda, al consistori. No serà l’únic punt que afectarà el planejament.

També es verificaran dues modificacions puntuals sobre les condicions d’ús per a l’aprofitament per part privada d’espais oberts i la incorporació dels sectors Accés Nord, Pla de Baixa de Domeny i Parador del Güell a un text refós previ. D’altra banda, es durà a terme l’aprovació inicial del pla de mobilitat urbana. Es tracta de l’aprovació d’un pla important per a Girona, ja que predefineix un full de ruta a diversos anys vista, pels diferents aspectes que afecten la mobilitat a la ciutat. Són aspectes com ara la xarxa per a bicicletes, els serveis de transport urbà, la xarxa viària i tots els aspectes relacionats amb l’aparcament o la distribució urbana de les mercaderies i la seva regulació.

Segons el regidor de Mobilitat, Joan Alcalà, el pla ha estat elaborat dins el marc de la taula de mobilitat, en la qual hi ha 81 membres d’institucions, entitats ciutadanes i persones amb coneixements tècnics relacionats amb la mobilitat. En l’apartat de convalidacions hi ha l’aprovació definitiva del projecte per urbanitzar el sector nord del passeig d’Olot, a la zona afectada per les obres del TAV.

El plenari votarà l’aprovació de la cessió gratuïta de finques de l’entorn de la séquia Monar a fi que siguin destinades a espais lliures, i el contracte de locals de l’edifici Cartañà, que és propietat del Bisbat de Girona. La voluntat del consistori és fer posteriorment la cessió d’aquests locals al Departament d’Ensenyament.

Nota informativa en PDF


Més info: Llegir l’article al Diari El Punt Avui
Font: EL PUNT AVUI