El Servei d’Hemodinàmica Cardíaca de Clínica Girona ha realitzat més de 5.000 procediments en 15 anys

Girona, 17 de juny de 2024 – Clínica Girona commemora el 15è aniversari del Servei d’Hemodinàmica Cardíaca, l’única Unitat d’intervencionisme cardíac privada de les comarques de Girona. Des de la seva inauguració l’abril de 2009 pels Drs. Joan Bassaganyas i Martí Puigfel, el servei ha dut a terme més de 5.000 procediments invasius, confirmant el seu compromís amb l’excel·lència en la cura cardiovascular. Actualment, la unitat es divideix en dues seccions: la Unitat d’Hemodinàmica Cardíaca, sota la direcció dels Drs. Joan Bassaganyas i Martí Puigfel, i la Unitat d’Arrítmies Cardíaques, dirigida pels Drs. Josep Brugada i Maria Emilce Trucco.

Unitat d’hemodinàmica cardíaca.

Aquesta unitat ha realitzat coronariografies diagnòstiques en pacients amb dolor toràcic, cardiomiopaties i estudis precirurgia cardíaca. També ha tractat l’angina i l’infart de miocardi mitjançant angioplàsties coronàries amb col·locació de stents farmacoactius de darrera generació, angioplàsties amb baló amb fàrmac, i tractament amb shockwave per lesions extremadament complexes. A més, ha efectuat implants de vàlvules cardíaques sense necessitat de cirurgia (TAVI), reparacions de la vàlvula mitral amb catèter sense cirurgia (MITRACLIP) i reparacions de defectes estructurals del cor sense cirurgia (CIA, FOP, tancament de l’orelleta, etc.).

Unitat d’Arrítmies Cardíaques.

En aquesta unitat, es realitzen estudis invasius i no invasius per diagnosticar l’origen de les síncopes i les palpitacions. S’ofereix tractament amb catèter de les diferents taquicàrdies i arrítmies cardíaques, incloent-hi l’ablació amb catèter de tota mena de taquicàrdies supraventriculars i ventriculars, extrasístole, síndrome de Wolff-Parkinson-White i fibril·lació auricular. També s’implanten tota mena de dispositius cardíacs com monitors cardíacs subcutanis, marcapassos uni, bi i tricamerals, i desfibril·ladors implantables. La unitat és pionera en la utilització de nova estimulació fisiològica i de marcapassos i desfibril·ladors sense cables.

Tecnologia d’avantguarda i personal altament qualificat.

La Unitat d’intervencionisme de Clínica Girona està equipada amb la tecnologia més sofisticada i d’última generació per garantir la màxima seguretat i eficàcia en tots els procediments. Això inclou aparells d’imatge cardíaca, radioscòpia, ecocardiograma transtoràcic i transesofàgic, ecocardiografia transesofàgica tridimensional, sistema de mapatge tridimensional NAVIX, aparells d’ablació amb radiofreqüència i de CRIO ablació.

A més, la unitat compta amb el suport de cirurgia cardíaca del Dr. Alberto Castro, i un equip de personal d’infermeria, auxiliar i tècnic d’alta qualificació. Aquesta combinació permet a la Clínica Girona oferir un servei de cardiologia invasiva capaç de dur a terme els procediments més sofisticats i d’alta complexitat, sempre amb l’objectiu de proporcionar el millor tractament possible als pacients.

Aquest aniversari marca una fita important en la història de Clínica Girona, reafirmant la seva dedicació a l’excel·lència mèdica i el seu compromís continuat amb la salut cardiovascular a la regió.