Els Radiòlegs Joan Carles Vilanova i Joaquim Barceló, premiats en el Congrés Mundial de Radiologia celebrat a Chicago

El grup d’investigació de radiologia de la Clínica Girona, Hospital Sta. Caterina i Universitat de Girona, dirigit per els Drs. Joan Carles Vilanova i Joaquim Barceló, ha estat premiat amb la distinció Cum Laude pel treball de recerca sobre “La imatge molecular i funcional en el diagnòstic i tractament del càncer”, presentat al Congrés Mundial de Radiologia celebrat del 25 al 30 de novembre a la ciutat de Chicago, EEUU.

Segons que expliquen els radiòlegs Barceló i Vilanova, l’estudi d’investigació presentat al congrés radiològic de Chicago mostra les diferències biològiques del càncer utilitzant les tècniques de imatge, el que permet seleccionar el tipus de tractament que pot ser més eficaç per els diferents tipus de càncer.

Una de les avantatges d’utilitzar aquestes tècniques és la de poder veure de forma molt precoç l’eficàcia o no dels tractaments. “D’aquesta manera –afirmen els radiòlegs- davant de la possible ineficàcia d’algun tractament de quimioteràpia visualitzat per aquestes tècniques, és possible modificar el fàrmac i evitar la necessitat de seguir els tractaments durant més temps, coneixent sobretot l’alt cost que suposen aquests medicaments”.

Aquest treball de recerca mostra la utilitat de disposar de mètodes d’imatge eficaços com la ressonància magnètica, TAC i PET (tomografia per emissió de positrons) per entendre la biologia, millorar els resultats i el rendiment en el tractament global del pacient amb càncer.

Millorar el tractament global del pacient amb càncer

Barceló i Vilanova declaren: “L’evolució de les tècniques de imatge, radiològiques, com la ressonància magnètica o les de medicina nuclear com el PET fan possible poder visualitzar els mecanismes de creixement dels tumors. Aquestes tècniques permeten veure els canvis en la vascularització, difusió molecular o metabolisme que es produeix en el càncer. La combinació de totes aquestes dades permet avaluar la fisiologia i biologia dels tumors, proporcionant informació com a marcadors tumorals. Aquests mètodes d’imatge fan possible avaluar la fisiologia i biologia dels tumors de forma ràpida i no invasiva pel pacient -és a dir, sense realitzar cap intervenció o biòpsia-, entendre millor el càncer i al mateix temps valorar l’eficàcia dels diferents tractaments”.

Dels més de 3.000 treballs presentats al Congrés Mundial de Radiologia de Chicago s’han premiat els vint millors amb la distinció Cum Laude, un dels quals s’ha concedit al treball participat pels investigadors gironins. El grup de recerca dels radiòlegs de la Clínica Girona ha rebut diferents premis, en els últims anys, al mateix congrés anual de radiolgia de Chicago, pel que fa a la valoració del càncer utilitzant les tècniques d’imatge, tant en el diagnòstic com en el tractament.

El treball de recerca ara premiat ha estat presentat en col•laboració amb l’Hospital Universitari de Santiago de Compostela, el Mont Vernon Cancer Centre a Middlesex de Gran Bretanya i el National Cancer Institute de Washington als EEUU.

El congrés mundial de radiologia organitzat per la Societat Nord-americana de Radiologia (RSNA) representa un dels congressos de més participació a nivell mundial, amb una assistència de 65.000 persones. Es celebra de forma anual a la ciutat de Chicago, EEUU durant la última setmana de novembre.


Font: Congrés Mundial de Radiologia de Chicago