QÜESTIONARI D’HOSPITALITZACIÓ

Després d’haver estat hospitalitzat a Clínica Girona, agrairíem si ens pogués resoldre aquest qüestionari.

Moltes gràcies