Es practica el primer implant d’endopròtesi d’aorta, d’alta complexitat, a Clínica Girona

A càrrec dels cirurgians Joan Bautista Amado i Omar Andrés, de la Unitat d’Angiologia i Cirurgia vascular.

Clínica Girona és un dels pocs centres catalans que poden fer aquests tipus d’operacions.

El dia 16 d’abril l’equip del Dr. Joan Bautista Amado i el Dr. Omar Andrés, de la Unitat d’Angiologia i Cirurgia Cardiovascular Girona, va implantar una endopròtesi fenestrada en un malalt afectat d’aneurisma d’aorta abdominal juxtarrenal. La intervenció va ser un èxit i el malalt va ser donat d’alta a domicili al cap de quatre dies. Amb aquest procediment, Clínica Girona es suma als escassos centres capaços de practicar una cirurgia vascular endoluminal d’aorta d’alta complexitat a Catalunya.

“Es tracta d’una endopròtesi feta a mida”, declara el Dr. Omar Andrés, “amb la peculiaritat que té dues fenestracions, una per cada arteria renal i una escotadura per l’arteria mesentèrica superior, que permet que un cop alliberada l’endopròtesi, continuï el flux de sang cap aquestes arteries que son vitals excloent l’aneurisma aòrtic”.

L’Aneurisma d’aorta, o bossa formada per la dilatació de les parets d’aquesta artèria en un punt delimitat, es una malaltia asimptomàtica mentre que no es trenqui. Segons els Drs. Amado i Andrés: ” moltes vegades es descobreix per casualitat i s’ha de tractar sempre de manera quirúrgica, ja que del contrari es podria patir una trencadissa amb conseqüències fatals pel malalt”.

Des de fa anys s’ha anat desplaçant la cirurgia vascular oberta per la cirurgia vascular endoluminal en el tractament de l’aneurisma aòrtic. La cirurgia vascular oberta d’aquesta patologia es molt agressiva, i actualment només està indicada quan la cirurgia vascular endoluminal no es possible degut a les característiques anatòmiques de l’aneurisma.

“Amb aquests dispositius fenestrats”, informen els cirurgians, “ampliem el ventall d’indicacions mitjançant tècniques vasculars endoluminals que son molt menys agressives i permeten una ràpida recuperació post quirúrgica del malalt”.

Cirurgia endovascular.

La terapèutica endovascular consisteix en la realització de procediments i maniobres vasculars endoluminals per mitjà de catèters que s’introdueixen en la llum vascular (espai entre les parets del vas) per re canalitzar vasos obstruïts o obliterats, llunyans o distants al punt d’entrada, i també per a la resolució d’aneurismes en qualsevol localització (principalment aòrtics).

La Cirurgia Endovascular aconsegueix la resolució de molts casos de malaltia vascular (estenosi, oclusions, aneurismes, fístules, etc.) amb un simple abordatge percutani. Mitjançant la introducció de guies i catèters a través d’un vas, habitualment l’artèria femoral, que serveixen de transport a balons de dilatació, endopròtesi, etc.

En els últims anys s’ha desenvolupat un tractament endoluminal, menys invasiu, consistent en la col•locació d’un tub sintètic metàl•lic (pròtesi) a l’aorta danyada a través de petites incisions a les engonals. Mitjançant la introducció de catèters i amb la visió dels mateixos a través d’aparells de RX és possible situar la pròtesi contra la paret de l’aorta i en el lloc correcte, comprovant després que la zona dilatada ha quedat exclosa, és a dir no rep sang .

El tractament endoluminal és menys agressiu, presenta una recuperació més curta i confortable, i té una menor taxa de complicacions. El pacient es beneficia així dels avantatges d’una anestèsia local, en moltes ocasions poden realitzar-se en hospital de dia o amb ingrés de 24 hores.

Nota informativa en pdf


Data: 22/04/2015