GIRONA FM: La Clínica Girona comença a fer teràpia regenerativa amb monòcits

DIMECRES 10 DE FEBRER DE 2021 | SALUT

Un procediment mínimament invasiu per millorar el pronòstic de lesions en articulacions i tendons.

La teràpia regenerativa amb monòcits és una tècnica innovadora, mínimament invasiva, emprada per millorar el pronòstic i el tractament d’algunes lesions articulars i tendinoses. Consisteix en una extracció de sang per obtenir els monòcits, que són cèl·lules sanguínies immunitàries clau en el procés de reparació de teixits, per després administrar-los en la part anatòmica lesionada guiada per ecografia.

La Clínica Girona va començar a aplicar aquesta nova tècnica a finals del passat mes de gener i els resultats obtinguts fins ara han estat molt satisfactoris. Xavier Comas, traumatòleg membre de l’equip interdisciplinari, explica que es tracta d’un procediment no invasiu, amb anestèsia local en la majoria dels casos, i que permet obtenir resultats amb una sola extracció de sang.

El doctor Comas afegeix que aquest avanç en medicina regenerativa està indicat per pacients amb lesions doloroses i limitants en articulacions i tendons per diverses causes.

La intervenció es realitza de manera ambulatòria, sense necessitat d’ingrés, ni limitacions en la vida quotidiana, excepte la realització d’esforços durant 48-72 hores.

Tall de veu_Dr Comas_Patologies

Tall de veu_Dr Comas_Procediment

https://www.girona.cat/gironafm/cat/noticies2.php?id=15640