Habilitada una “taula de vot” a Clínica Girona, per les eleccions a la nova junta de govern del Col•legi Oficial de Metges de Girona (COMG)

La Clínica Girona és un dels punts habilitats per recollir el vot a les eleccions a la nova junta de govern del Col•legi Oficial de Metges de Girona (COMG). Es disposa d’un punt telemàtic de vot, a la Sala de la Junta Facultativa de la institució, des d’on els metges que disposin de signatura electrònica poden votar.

Procés
Tot el vot en aquest procés electoral 2014 serà emès de forma telemàtica.
El darrer dia el COMG habilitarà ordinadors de votació, amb l’assistència de personal del col•legi, per tal que els professionals que no hagin pogut o no hagin volgut votar des de casa seva o des dels llocs que s’habilitaran en diferents hospitals i àrees bàsiques (es comunicaran properament), puguin fer-ho a la seu col•legial telemàticament.

Les eleccions comencen a les 9 hores del dia 16 de juny i acaben a les 19h. del dia 19 de juny. El vot es podrà efectuar ininterrompudament durant les 24 hores del dia i tantes vegades com es vulgui, essent vàlid únicament el darrer vot emès.

Amb la reforma dels Estatuts Col•legials, aquesta vegada es podran votar llistes semiobertes. És a dir, es votarà la permanent en bloc (president, vicepresident, secretari, vicesecretari i tresorer) i s’haurà d’escollir 5 vocals d’entre tots els presentats per les candidatures (que no hauran de ser necessàriament de la mateixa llista que la permanent).

El passat 16 de maig de 2014, la Junta Electoral va proclamar oficialment les tres candidatures que concorren a aquests comicis.

Les candidatures, per ordre de presentació, són les següents:

Candidatura 1
President: Dr. Narcís Bardalet Viñals
Vicepresidenta: Dra. Eulàlia de Cendra Morera
Secretària: Dra. Anna Figueres de Palol
Vicesecretari: Dr. Manel Espinet Llovera
Tresorer: Dr. Pere Peya Fusellas
Vocals: Dra. Alexandra Bonmatí Santane, Dra. Marta Comas Hernandez, Dr. Pablo de Loma-OsorioRicón, Dra. Maria Josep López Dolcet, Dr. Carles Puig Panosa

Candidatura 2
President: Dr. Josep Vilaplana Birba
Vicepresidenta: Dra. Josepa Miró Queralt
Secretària: Dra. Carme Busquets Julià
Vicesecretari: Dr. Rafael Fuentes Raspall
Tresorera: Dra. Teresa Mir Coll
Vocals: Dra. Carolina Roig Buscató, Dr. Manel Vancells Garrido, Dra. Silvia Bover Solà, Dra. Anna Presas Porcell, Dr. Albert Molins Albanell

Candidatura 3
President: Dr. Joan Felip Furés
Vicepresidenta: Dra. Maria Josep Martí Utset
Secretari: Dr. Joan A. MulàRosias
Vicesecretària: Dra. Eliana Castañeda Castañeda
Tresorer: Dr. Josep CasadesúsValbi
Vocals: Dr. Ignasi Sambola Cabrer, Dra. María Victoria Huerta Anaya, Dra. Laura Ferrer Gómez, Dr. Juan José Espinosa Garcia, Dr. Quim Santos Rodoreda

Les eleccions estan previstes del 16 al 19 de juny.


Lloc: Sala de la Junta Facultativa de Clínica Girona
Organitzador: Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG)