Joan Carles Vilanova, director mèdic de Ressonància Girona, participa al projecte MEDGAME, becat per l’Associació de Radiologia dels Estats Units

L’Aprenentatge Basat en Problemes (APB) és una estratègia educativa que ha definit el currículum docent de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona des de la seva constitució. L’APB ha demostrat ser una excel•lent estratègia educativa, que ha proporcionat beneficis en diferents camps de l’educació mèdica. La Facultat de Medicina de la UdG ha aplicat l’APB en diversos àmbits, inclòs el de la radiologia.

Un joc per a l’ensenyament de la Radiologia
La proposta de l’equip que coordina Salvador Pedraza, i que ha estat avaluada positivament pel comitè de la RSNA, que la finançarà, proposa la incorporació d’un joc seriós (serious game) d’ordinador al currículum docent, com a estratègia metodològica per fer progressar l’ensenyament de la radiologia. El projecte busca fer possible la valoració de les oportunitats que té un joc seriós d’ordinador per esdevenir una eina d’APB dedicada a l’ensenyament de la radiologia. A més, en l’ànim dels desenvolupadors del programa està aconseguir un increment de la qualitat de l’aprenentatge i, de retruc, del nombre de vocacions per l’estudi de la disciplina.

Participació de radiòlegs de Clínica Girona
MEDGAME és el nom que ha triat per al joc i, l’equip que el construirà, encapçalat per Salvador Pedraza, el completen Joan Carles Vilanova (director mèdic del Servei de Ressonància de Clínica Girona), Carles Muñoz, Elda Balliu (també del Servei de Ressonància de Clínica Girona), tots ells de la UdG, i, Enric Martí (UAB), Jordi Arnal (UPC) i Pere Nolla. De la logística del projecte s’encarregarà Mònica Soler, de la Unitat d’Educació Mèdica (UEM), que també en farà l’assessorament pedagògic.

Objectius inicials
La beca que els ha concedit la RSNA els ha de permetre assolir dos objectius inicials. El primer, construir i validar el MEDGAME, a continuació, el segon objectiu consisteix en el desenvolupament de l’eina d’aprenentatge (els principis d’interpretació de la imatge i les preguntes apropiades per als tests radiològics). Més enllà, els promotors del projecte volen que el contingut d’aquesta eina d’aprenentatge s’estengui fins cobrir altres àmbits de la disciplina, com la neuro-anatomia radiològica del cervell, cap, coll i medul•la, l’optimització de la dosificació de la radiació en el transcurs de l’examen per la imatge, o els principis físics de la radiologia, entre d’altres.

Simular l’activitat d’una sala d’urgències
Quan entri en funcionament, el MEDGAME, simularà l’activitat clínica en una sala d’urgències. La interfície amigable esperonarà els estudiants a la interacció amb els reptes que els proposarà el joc. En el moment de començar a jugar hauran de triar un avatar i, un cop disposin de la personalitat virtual, accediran a la Sala Mèdica. Allà, un equip de metges informaran l’estudiant de les històries clíniques i li faran preguntes sobre els diagnòstics. A continuació, aquest, haurà de decidir la pràctica radiològica més indicada en funció de les característiques de l’historial clínic de cada pacient.

Un joc seriós en 3D
MEDGAME serà el primer joc personal en 3D amb aquestes característiques. La seva integració en l’APB i en la pràctica docent es farà a l’assignatura de radiologia, de segon curs dels estudis de medicina de Girona. Per augmentar-ne la difusió el joc serà accessible des de la pàgina web de la Facultat de Medicina.
Val a dir que la RSNA ha concedit molt poques beques per a equips de recerca de fora dels Estats Units, la qual cosa constitueix una dada que, per si sola, parla de la qualitat del projecte que proposa la Facultat de Medicina de la UdG.


Més info: Llegir la Notícia a la web de la UdG
Font: UdG (Universitat de Girona)