Jornada de Qualitat de les Comarques Gironines “Qualitat en línia”

El 6 d’octubre de 2017 tindrà lloc a Torremirona Relais Hotel (Navata – Girona) la Jornada de Qualitat de les Comarques Gironines “Qualitat en línia” organitzada per la Comissió de Qualitat Intercentres de les Comarques Gironines. Es tracta d’una jornada gratuïta, concebuda com a punt de trobada dels diferents actors que intervenen en el món sanitari (ciutadania, associacions de pacients i professionals de la salut).

Aquest fòrum professional vol esdevenir un espai comú on debatre i cercar una visió consensuada de la qualitat que serveixi per elaborar les línies estratègiques de futur i oferir una atenció sanitària cada vegada millor i més centrada en el pacient.

Els centres que participen en aquest projecte a part de l’Institut d’Assistència Sanitària són: la Clínica Girona, la Corporació de Salut del Maresme i de la Selva, la Fundació Salut Empordà, l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, l’Hospital de Campdevànol i els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà.

Programa

8.45h – 09.00h Recepció i acreditació

09.10h Benvinguda i inauguració
Miquel Carreras, gerent de Regió Sanitària de Girona
Xavier Garcia, cap de Qualitat dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà

09.20h Conversa: “Qualitat i atenció sanitària. Una relació necessària”
Milagros Pérez Oliva, periodista especialitzada en sanitat
Miquel Vilardell, metge i catedràtic de Medicina Interna
Moderador: Albert Nogué. Cap de Qualitat de l’Institut d’Assistència Sanitària

10.20h “10 anys de la comissió: CQiCG”
Presenta: Maria Àngels Pérez. Fundació Salut Empordà
Gloria Pont. Hospital de Campdevànol i Comarcal del Ripollès
Roser Ferrer. Corporació de Salut del Maresme i la Selva

10.30h Pausa cafè

11.00h Treball participatiu. Sessions de treball simultànies
Presenta: Àngels Garcia. Corporació de Salut del Maresme i la Selva
Modera: Spora Sinergies

13.00h Conferència de cloenda
Josep Lluís Sánchez, doctor en Física Nuclear i Consultor d’Innovació
Presenta: Nereida Barneda. Clínica Girona

13.45h Resultats i conclusions
Spora Sinergies
Presenta: Xènia Casas. Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa

14.15h Fi de la Jornada

Inscripció
La jornada és gratuïta però la inscripció és obligatòria. Podeu fer la vostra inscripció a través d’aquest formulari

Programa en pdf