La Clínica Girona és pionera a l’estat espanyol en realitzar biòpsies de pròstata amb sistema robòtic en ressonància magnètica

Avanç pioner pel diagnòstic del càncer de pròstata

GIRONA. 19 de juliol de 2019. La Clínica Girona ofereix una innovadora modalitat per diagnosticar i localitzar de forma precisa el càncer de pròstata mitjançant la biòpsia en ressonància magnètica. Aquest nou aparell robòtic de biòpsia de pròstata és el primer que s’instal·la a l’Estat Espanyol i el 5è a nivell Europeu.

El càncer de pròstata és un problema sanitari de gran magnitud per diferents motius. Es tracta del càncer més freqüent en l’home, generalment amb una llarga història natural i mostra alta heterogeneïtat.

www.ressonanciagirona.cat

Encara que és difícil conèixer amb precisió les xifres, estudis en autòpsies mostren que la majoria dels homes per sobre de 50 anys presenten càncer de pròstata. Es tracta d’un càncer molt freqüent (11-13%) però amb una taxa de mortalitat relativament baixa (2-3%). Això es degut a l’existència d’un tipus de càncer no significatiu, indolent, poc agressiu però molt més freqüent; i un altre tipus de càncer més agressiu, significatiu, potencialment mortal, menys freqüent.

La metodologia diagnòstica del càncer utilitzada de rutina ha estat realitzar biòpsies sistemàtiques “a cegues” en ecografia transrectal en pacients amb els nivells del PSA elevats, amb resultats de taxa de detecció del càncer baixes i amb la possibilitat de detectar amb més freqüència precisament el tipus de càncer de pròstata de baix risc, no significatiu, amb el que suposa de sobrediagnosticar i sobretractar un càncer indolent; que no representa un risc en la salut del pacient. Es a dir, és molt més freqüent que els homes es morin amb un càncer de pròstata però és molt menys freqüent que la causa de la mort en els homes sigui degut a un càncer de pròstata.

En l’última dècada la ressonància magnètica (RM) de pròstata ha evolucionat per poder localitzar amb bona fiabilitat la presència del tumor agressiu de pròstata. D’aquesta manera la RM permet estalviar de fer biòpsies innecessàries quan no hi ha sospita de càncer encara que el PSA sigui elevat; que moltes vegades aquesta elevació del PSA és deguda a hipertròfia de pròstata i no per càncer.

Quan la RM detecta una possible sospita de càncer, el problema i la dificultat és localitzar després, en l’ecografia transrectal, la lesió que ha sigut visualitzada en RM per poder dirigir amb precisió la biòpsia. Es poden utilitzar mètodes de fusió virtual de les imatges de la RM i de l’ecografia per millorar aquesta precisió en dirigir la agulla quan es fa la biòpsia transrectal per ecografia. De totes maneres la metodologia més eficaç és poder dirigir l’agulla directament amb la imatge més precisa, és a dir en el mateix aparell de la RM.

Un robot molt precís

Els recents avenços tecnològics han fet possible desenvolupar un sistema que permet dirigir la biòpsia sobre la lesió de sospita de càncer de pròstata per mitjà d’un robot directament des de l’aparell de la ressonància magnètica.

Precisament les últimes guies internacionals recomanen utilitzar la ressonància magnètica per diagnosticar el càncer de pròstata. Quan la RM detecta una possible lesió sospitosa de càncer les guies també recomanen que s’han d’utilitzar almenys biòpsies dirigides. Fins hi tot les guies recomanen que en pacients que ja han rebut biòpsies prèvies i el resultat ha sigut negatiu de càncer, quan la RM detecta un possible càncer, les noves biòpsies només cal fer-les de forma dirigida.

Per aquest motiu, actualment es pot oferir als pacients una important millora en el diagnòstic del càncer de pròstata, en poder utilitzar la tècnica més fiable com és la ressonància magnètica. En el cas que la RM detecti un possible càncer, ara ja està disponible aquesta nova metodologia, més fiable, amb l’aparell robòtic per dirigir l’agulla amb precisió en el mateix equip de la RM i d’aquesta manera poder obtenir el millor resultat diagnòstic pel pacient.

La Clínica Girona ofereix aquesta nova prestació per diagnosticar i localitzar de forma precisa el càncer de pròstata mitjançant la biòpsia en ressonància magnètica. Aquest nou aparell robòtic de biòpsia de pròstata és el primer que s’instal·la en l’Estat Espanyol i el 5è a nivell Europeu.

Cal remarcar que la Clínica Girona ha sigut pionera en implantar la RM de pròstata a l’estat espanyol en l’última dècada, motiu pel qual el centre Ressonància Girona i els seus directors, els Drs. Joan Carles Vilanova i Joaquim Barceló, han rebut diferents guardons i reconeixements nacionals i internacionals, i compten amb múltiples publicacions científiques i educatives sobre la recerca i la pràctica clínica de la tècnica de la RM en el càncer de pròstata.

.

A la fotografia que encapçala la informació, d’esquerra a dreta: les infermeres Anna Mara Rodrigo i Montse Planas, i els radiòlegs Joan Carles Vilanova i Anna Pérez de Tudela, durant la presentació del nou sistema robòtic, pioner a l’Estat espanyol i que ja està en funcionament al Servei de Ressonància Magnètica de la Clínica Girona

Soteria Medical product video

Fotos de la presentació en roda de premsa del nou sistema robòtic.