La Unitat de Son de Clínica Girona ha tractat i diagnosticat més de 10.000 pacients

La Unitat de Son de Clínica Girona ja ha tractat i diagnosticat més de 10.000 pacients, des de la seva fundació, l’any 1997. El seu principal objectiu és proporcionar als pacients un son de bona qualitat. I ara estrena web: www.gironason.cat, per millorar l’accessibilitat a la seva cartera de serveis i promoure els tractaments dels trastorns del son, que afecten aproximadament el 35 % de la població.

Sota la direcció de les doctores Inés Galofré i Pilar Santacana la Unitat és un centre de referència en l’àmbit dels trastorns del son, i està acreditada pel comitè espanyol de medicina del son com a Centre Multidisciplinar en Medicina del Son, CMS, acreditació que compta amb l’aval de la Societat Espanyola de Son, SES; la Societat Espanyola de Neurologia, SEN; la Societat Espanyola de Neumologia, SEPAR; l’Associació Espanyola de Pediatria, AEP; y la Societat Espanyola de Psiquiatria, SEP.

A la nova web de la Unitat de Son s’explica el seu funcionament, així com els tractaments que es realitzen, les proves diagnòstiques, se’n descriuen les alteracions més freqüents, i es facilita un llistat de mútues concertades. També es recullen algunes entrevistes televisives protagonitzades per les doctores de la Unitat.

Tractaments
La Unitat de Son de la Clínica Girona estudia, diagnostica i tracta tots els trastorns del son.
La patologia del son inclou totes aquelles alteracions que tenen lloc durant el període nocturn. Els problemes de son afecten aproximadament al 35% de la població.
La Unitat de Son de la Clínica Girona ofereix un servei de diagnòstic i tractament de tots els trastorns el son.

Com funciona la Unitat
El funcionament és el següent:
• El pacient afecte d’un trastorn del son es referit a la nostra unitat pel seu metge de capçalera, especialista (ORL, pneumòleg, neuròleg, ..) o acudeix per iniciativa pròpia.
• Un metge especialista en patologia del son, realitza la primera visita, en funció de la qual es valora si el pacient es candidat a realitzar un estudi del son, polisomnografia (PSG) o es citat a visites successives.
• En cas afirmatiu s’informa al pacient sobre el tipus de prova a realitzar, i es programa una nit perquè vingui a dormir a la unitat de son.
• El pacient ingressa a la Unitat de Son. La PSG té una durada aproximada de 7-8h i és controlada durant tota la nit pel tècnic de nit. Els estudis de son es realitzen de dilluns a diumenge.
• Els registres de son, PSG, són analitzades i interpretades pels metges especialistes en son que emetran un diagnòstic, en funció del qual, s’iniciarà el tractament.
• El temps entre la realització de la PSG i l’entrega dels resultats és aproximadament de 15 dies.
• En els pacients que inicien tractament amb CPAP és aconsellable realitzar un control evolutiu anual. El control permet valorar si l’adaptació a la CPAP és bona, si utilitza l’aparell i si la pressió de CPAP segueix sent l’ òptima.

On es realitzen les proves?
Les proves es realitzen a la Clínica Girona. La Unitat del Son té tres habitacions independents, equipades i preparades per realitzar els estudis de son nocturns. Les habitacions estam comunicades amb una unitat central des d’on el tècnic de nit controla els tres registres i supervisa els pacients.
També es realitzen registres de son ambulatori al domicili del pacient.


Més info: www.gironason.cat
Font: Unitat de Son de Clínica Girona